Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke dreamstime.com Komponenter | 10 april 2017

LightLab genomför riktad emission för fortsatt utveckling av affärer

LightLab planerar att ta in cirka 11 miljoner kronor för att tillvarata existerande affärsmöjligheter samt skapa nya.

LightLab Sweden AB har beslutat att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Totalt tecknas 11.702.124 B-aktier till en kurs om 0,94 kronor per aktie. Genom emissionen tillförs LightLab cirka 11 miljoner kronor. Det kapital som nu tillförs ska användas för att ta tillvara existerande affärsmöjligheter och skapa nya. Konkret innefattar detta bland annat ytterligare ökat fokus på tekniskt kundstöd och på marknadsföring av LightLabs teknik och produkter. Det innefattar även inledande kommersialisering av bolagets nya UV-chip som är under utveckling. ”Det växande intresset för LightLabs UV-reningsteknik och det ökande antalet kundprojekt, idag tio projekt med sex olika kunder, ökar också kraven på oss att på bästa sätt kunna ta hand om de kunder som utvärderar, testar och etablerar LightLabs teknik och att kunna ta dessa kundprojekt hela vägen till långsiktiga affärsavtal. Det kapital som tillförs genom emissionen kommer att väsentligt bidra till att vi under 2017 kan hantera detta på ett för alla parter positivt sätt.”, säger Johan Tingsborg, vd LightLab Sweden AB.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2