Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© CybAero Elektronikproduktion | 12 april 2017

CybAeros exporttillstånd återkallas

CybAero har erhållit en återkallelse av tidigare erhållet exporttillstånd från ISP – Inspektionen för Strategiska Produkter.

Exporttillståndet avsåg ett helikoptersystem för demonstrationsflygningar i Kina, med AVIC som slutkund. Den 20 februari 2017 informerade CybAero marknaden att bolaget erhållit ett avslag på en ny exporttillståndsansökan gällande ett helikoptersystem för demonstrationsflygningar i Kina, även i det fallet var slutkunden AVIC Supply and Marketing Huabei CO., LTD. CybAero kommer analysera om möjlighet finns att nå framgång med ett överklagande, samt eventuella konsekvenser för framtida exporttillstånd för leverans till AVIC. CybAero har informerat ACC, bolagets agent och distributör i Kina, gällande återkallelsen av exporttillståndet. ACC och CybAero har enats om att uppta villkorslösa diskussioner för ett nytt ramavtal och ett nytt helikopteravtal. Samtidigt meddelar bolaget att detta beslut inte påverkar de pågående FAT-testerna (Factory Acceptance Test) av tre system med Jolly i Kina.
Annons
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-1