Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Svensk Elstandarn Elektronikproduktion | 12 april 2017

Ny standard för samman EMC och SIL

Hittills har det inte funnits någon beskrivning om hur de generella EMC-standardena som behandlar immunitet hör samman med den säkerhetsklassning som beskrivs enligt Safety integrity level (SIL) för säkerhetskritiska system.

Nu blir det ändring på det då SEK Svensk Elstandard kommer med standarden SS-EN 61000-1-2 som knyter ihop SIL-världen och EMC-världen. Dagens EMC-standarderna som behandlar immunitet hos utrustning i olika miljöer innehåller inte några villkor för vilka funktionsstörningar som kan accepteras för en produkt som utsätts för elektromagnetisk påverkan. Vad man kan acceptera beror naturligtvis i hög grad på vad det är för slags produkt och vad den används till. Även om det är uppenbart att kraven är högre på komponenter i system med någon sorts säkerhetsbetydelse, finns det inte någon direkt koppling mellan EMC-standardernas nivåer och det system med SIL-klassning som beskrivs i andra standarder (SIL = safety integrity level, SS-EN 61508). I den nya standarden SS-EN 61000-1-2 kopplas EMC genomgående till fordringarna i standardserien SS-EN 61508 (SIL). Den behandlar bland annat EMC-aspekter på olika nivåer i systemet och principer för verifiering och validering. Den innehåller särskilt ett avsnitt om provning och om val av provning med tanke på funktionskraven. Förutom gängse EMC-frågor, hur elektriska apparater påverkar varandra, tar standarden också upp elektrostatiska urladdningar (ESD) och tålighet mot kraftiga elektromagnetiska pulser, så kallade HEMP. Du kan läsa en preview av SS-EN 61000-1-2, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 1-2: Allmänt – Metodik för att uppnå funktionell säkerhet i elektriska och elektroniska system med avseende på elektromagnetiska fenomen på den här länken. För mer information finns en preview av SS-EN 61000-1-2, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 1-2: Allmänt – Metodik för att uppnå funktionell säkerhet i elektriska och elektroniska system med avseende på elektromagnetiska fenomen att läsa.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1