Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© pichetw dreamstime.com Komponenter | 12 april 2017

Sivers IMA köper CST Global för 150 miljoner kronor

Sivers IMA har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i skotska Compound Semiconductor Technologies Global Limited (CST Global).

CST Global är ett privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet för bolaget produkter är optisk kommunikation. Kunderna finns inom telekommunikation, fibernät, industri, försvar och hälsa. Verksamheten genererade intäkter om ca 40 miljoner kronor för perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016 och med ett rörelseresultat om ca -8 miljoner kronor. Sivers IMA räknar med att CST Global som en division inom Sivers IMA kommer att uppnå ett positivt rörelseresultat för helåret 2017. CST Globals preliminära siffror visar på en tillväxt under det första kvartalet 2017 jämfört med samma period föregående år om cirka 47 procent medan Sivers IMAs preliminära siffror visar på en nettotillväxt på cirka 45 procent för samma period, dock ej under lönsamhet, skriver Sivers IMA i ett pressmeddelande. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 151 miljoner kronor – och utgörs av nära 28 miljoner nyemitterade aktier. Det kan även tillkomma en möjlig tilläggsköpeskilling – om ytterligare högst 14 miljoner nyemitterade aktier – som kan utfalla om CST Globals intäkter under kalenderåret 2017 överstiger 6,5 miljoner brittiska pund (ungefär 72 miljoner kronor). Om maximal tilläggsköpeskilling betalas kommer säljarna av aktierna i CST Global att sammanlagt hålla 50 procent av Sivers. För att detta ska gå i hamn gäller att ett antal villkor måste vara uppfyllda vid tillträde, däribland att mer än hälften av de avgivna rösterna på extra bolagsstämma i Sivers IMA godkänner förvärvet. CST Globals tillverkning sker vid produktionsanläggningen i Glasgow, Skottland. Bolaget har till exempel produkter som är mycket viktiga för passiva optiska nät (PON), vilka används till "Fiber-to-the-home" och "Fiber-to-the-office". Marknaden för bredband växer kraftigt. De tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig/5G och fiber. Med förvärvet av CST Global kan Sivers IMA nu leverera lösningar där alla dessa teknologier ingår. “Vi vet att dataanvändandet och bandbreddsbehoven ökar och ökar och med detta förvärv får Sivers IMA nu möjligheten att erbjuda grundkomponenter inom dessa områden. Detta placerar Sivers IMA som bolag i en mycket fördelaktig position.” Säger Anders Storm, vd för Sivers IMA. "Förvärvet av CST Global speglar ett nytt kapitel i vår historia och är en viktig del i vår strategiska plan att etablera Sivers IMA som en ledande global elektronikkomponentsleverantör inom data och telekommunikation. Detta är första steget i en större plan i vilken vi inledningsvis avser ansöka om listning av bolagets aktier på Nasdaq First North, med målsättningen att i ett nästa steg byta till Nasdaq Stockholms huvudlista”, säger Björn Norrbom, Styrelseordförande för Sivers IMA.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1