Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Note Elektronikproduktion | 12 april 2017

Stefan Hedelius slutar som vd för Note

Kontraktstillverkaren meddelar att Stefan Hedelius på egen begäran kommer att avsluta sin tjänst som vd och koncernchef för Note AB.

Orsaken beskrivs vara olika syn på Notes framtida strategiska vägval och prioriteringar. Stefan kommer att ersättas av Per Ovrén, som idag är medlem av Notes styrelse. Bolagets CFO Henrik Nygren går in som tillförordnad vd till dess att Per startar. – Vi är mycket nöjda med vad Stefan åstadkommit i Note under sin tid som vd och beklagar att Stefan valt att lämna bolaget. På samma gång är vi glada över att övergången kan ske under ordnade former, dels genom att Stefan kommer bidra i pågående processer och ta detta i mål under våren och sommaren, dels genom att Per, tack vare sin tidigare plats i styrelsen, på kort tid tillgodogjort sig en god kunskap om bolaget och är väl insatt i pågående aktiviteter säger John Hedberg, Notes styrelseordförande. – Mitt val att lämna bottnar inte i någon konflikt utan jag och styrelsen har konstaterat att vi har olika uppfattningar om framtida prioriteter. Det är därför rätt tid för mig att lämna över till någon annan. Sättet det sker på gör mig förvissad om att Notes positiva utveckling kommer att fortsätta, säger Stefan Hedelius. Stefan kommer formellt lämna rollen som vd den 30 april. Bolagets CFO, Henrik Nygren, tar över som tillförordnad vd till dess att Per Ovrén startar, vilket kommer att ske så snart som möjligt. Per kommer närmast från koncernledningen i Bilia AB där han ansvarar för affärsutveckling, inköp och business control. Stefan kommer att stå till bolagets förfogande fram till den 15 september för överlämning till Per samt för att slutföra ett antal pågående projekt.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2