Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 27 augusti 2002

INAC får order från banverket

INAC har fått en beställning från Banverkets östra banregion. Beställningen avser styr- och övervakningssystem för tryckluftssystem på rangerbangården i Hallsberg och den sammanlagda ordersumman inklusive optioner uppgår till cirka 4 MKr.
INAC fungerar som totalentreprenör vilket inbegriper arbete som montage, installation och integration av programvaror till en färdig totalfunktion med efterföljande service och underhåll. I projektet kommer INAC att använda Acobia och ABB Building Systems som underentreprenörer.
Uppdraget påbörjas omgående och skall vara slutfört under juni 2003.
- Ordern är glädjande med tanke på att den stämmer väl in på vår profil som totalleverantör samtidigt som den är en bra referens för kommande uppdrag inom vårt nya kundsegment Infrateknik, konstatera INACs VD Magnus Falkman.
För Banverket syftar det nya styr- och övervakningssystemet för tryckluftssystemet till att höja driftssäkerheten, tillgängligheten samt att förenkla drift och underhåll av växelsystemet.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-11 12:50 V11.10.5-2