Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© melpomenem dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 april 2017

Starkare resultat för Note

Försäljningen under kontraktstillverkarens första kvartal må ha minskat marginellt från föregående år men om vi tittat på resultatet så har det mer än fördubblats.

Första kvartalets försäljning uppgick till 277 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt om drygt 4%. Rörelseresultatet, som förbättrades med 16,2 miljoner kronor till 30,4 miljoner kronor, påverkades positivt av en fastighetsförsäljning, och negativt av omstruktureringskostnader, främst i en av Notes svenska enheter. Justerat för engångsposter förbättrades rörelseresultatet till 14,7 (14,2) miljoner kronor. – Vår utveckling under första kvartalet var mycket positiv. Vi har fortsatt att vinna många nya kunders förtroende och nya spännande projekt i vår redan starka kundbas, säger Stefan Hedelius, vd och koncernchef – som kommer att lämna vd-rollen nu i april. Rörelsemarginalen uppgick till 11,0% (5,1%), justerat för engångsposter stärktes rörelsemarginalen med 0,2 procentenheter till 5,3% (5,1%). Resultat efter skatt klättrade upp till 26,9 miljoner kronor under det första kvartalet, jämfört med 10,2 miljoner kronor från motsvarade period 2016. – Vi ökade försäljningen i Sverige och Finland. I Kina var efterfrågan svalare för några större internationella kunder men vi räknar med att vår tillväxt där åter ska ta fart under året. Försäljningen från vår enhet i Estland, som är en av våra större, var glädjande på en rekordartad nivå, säger Stefan Hedelius.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1