Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© pichetw dreamstime.com Teknik | 21 april 2017

Tillförlitlig elektronik – Internationellt projekt om felbenägenhet

En internationell standard med en databas med uppgifter om felbenägenhet (failure rate) hos elektronikkomponenter skulle kunna resultera i tillförlitligare elektronik.

Ett förslag att starta ett sådant projekt är ute för röstning och kommentering inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. Förslaget kommer från den franska nationalkommittén, dvs den franska motsvarigheten till SEK Svensk Elstandard. Det föreslagna arbetet är tänkt att resultera i en ny standard som ska komplettera standarden IEC 61709 (i Sverige SS-EN 61709) som beskriver referensbetingelser för felbenägenhet och stressmodeller för omräkning. För att man ska kunna prediktera funktionssäkerheten hos systemet behövs dock tillhörande uppgifter om felbenägenheten hos olika typer av komponenter, något som saknats sedan den tidigare IEC 62380 upphävdes, skriver SEK Svensk Elstandard i ett pressmeddelande. Felbenägenheten hos komponenter och underenheter ligger till grund för bestämning av andra parametrar, som utrustningens funktionssäkerhet och tillgänglighet, och vid feleffekts- och kritikalitetsanalys, FMECA. Arbetet föreslås utgå från den franska standarden UTE C 80-801 (FIDES). Den tänkta standarden ska vara till hjälp vid prediktering av tillförlitlighet och vid konstruktion för tillförlitlighet och därmed möjliggöra en realistisk bedömning av elektroniska apparaters funktionssäkerhet, skriver SEK.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1