Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© abb Elektronikproduktion | 24 april 2017

ABB: 2017 blir ett övergångsår

Det går framåt för kraft- och automationsbolaget, ABB leverade under sitt första kvartal högre intäkter, basorderingång och nettovinst.

– ABB levererade sitt andra kvartal i följd med intäktstillväxt. Underliggande förbättringar av det operativa resultatet förbättrades med tanke på föregående års kommunicerade korrigering av försäkringsreserver, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. Intäkterna ökade med 3 procent från samma period i fjol. Basorderingången steg med 2 procent. Nettovinsten landade på 724 miljoner dollarunder bolagets första kvartal, jämfört med 500 miljoner dollar under samma period i fjol. Kassaflödet från rörelsen på 509 miljoner dollar speglar – enligt ABB – förseningen av incitamentsutbetalningarna som orsakats av Sydkoreaincidenten – Vi ser de första signalerna om marknadsstabilisering inom vissa processindustrier, liksom vissa tillväxtsignaler från företag i tidig konjunkturcykel. Power Grids ordermönster under kvartalet speglar ett kinesiskt HVDC-projekt som togs hem under kvartal 1 2016. Totalt sett är den underliggande efterfrågan i Kina fortsatt positiv, fortsätter Ulrich Spiesshofer. Enligt bolaget så signalerar de makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta. Men den övergripande globala marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten, till exempel Brexit i Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen, skriver bolaget i ett pressmeddelande. ABB räknar med att oljepriser och valutakurseffekter kommer att fortsätta påverka företagets resultat. I och med detta samt den pågående omvandlingen av ABB förväntas 2017 bli ett övergångsår.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1