Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ericsson Elektronikproduktion | 25 april 2017

Tufft första kvartal 2017 för Ericsson

Svenska Ericsson’s försäljning minskade med -11% under bolaget första kvartal 2017, försäljningen uppgick till 46,4 miljarder kronor jämfört med 52,2 miljarder i fjol.

Nettoomsättningen minskade med -11%. Rörelseresultatet uppgick till -12,3 miljarder kronor efter nedskrivningar, avsättningar och omstruktureringskostnader på -13,4 miljarder kronor. Justerat för dessa poster var rörelseresultatet 1,1 miljarder kronor. Periodens resultat landade på -10,9 miljarder kronor, jämför med 2,1 miljarder kronor för samma period föregående år. Ericsson menar att omstruktureringen, nedskrivningar av tillgångar samt avsättningar och justeringar relaterade till vissa kundprojekt hade en betydande negativ påverkan på det rapporterade resultatet för första kvartalet 2017. – Vårt resultat under första kvartalet var fortsatt otillfredsställande. Segmentet Networks levererade ett stabilt resultat trots lägre försäljning, samtidigt som förlusterna inom segmenten IT & Cloud och Media ökade påtagligt. Under kvartalet presenterades en mer fokuserad affärsstrategi och en ny koncernledning. Det är nu en omedelbar prioritet att förbättra lönsamheten, samtidigt som åtgärder vidtas för att återta teknik- och marknadsledarskapet, säger vd och koncernchef Börje Ekholm. – Trots sjunkande försäljning levererade Networks ett stabilt resultat. Försäljningen sjönk jämfört med samma kvartal föregående år på grund av lägre investeringsnivåer på vissa marknader, lägre patent- och licensintäkter samt det förnyade avtalet inom managed services med minskad omfattning i Nordamerika, fortsätter Börje Ekholm. Däremot så fortsatte den oroande utvecklingen inom IT & Cloud – med betydligt ökade förluster. IT & Cloud är fortsatt ett strategiskt område för Ericsson, då kunderna kommer att digitalisera sina verksamheter och investera i en framtida nätarkitektur baserad på mjukvarudefinierad logik. – Vårt resultat inom detta område är dock inte acceptabelt, och den nya ledningen vidtar åtgärder för att vända verksamheten. Detta innefattar att öka takten i introduktionen av nya produkter, att strömlinjeforma tjänsteorganisationen och att bättre definiera projektåtaganden, säger Börje Ekholm. I kvartalsrapporten skriver Börje Ekholm att bolaget inte är nöjda med Ericssons kostnadsstruktur, och att det befintliga kostnads- och effektivitetsprogrammet ger inte tillräckliga effekter. Han menar att det framöver kommer att fokuseras på strukturella förändringar som syftar till att skapa långvarigt förbättrad effektivitet och ett mer konkurrenskraftigt kostnadsläge.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1