Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© melpomenem dreamstime.com Komponenter | 28 april 2017

Sivers IMA vill ta in mer pengar

Styrelsen i Sivers IMA kommer under bolaget årsstämma fatta beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som vid full teckning tillförs Bolaget ca 81 miljoner kronor.

Nyemissionen är garanterad upp till ca 69,5 miljoner kronor via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 85 procent av emissionsbeloppet. Den 12 april 2017 meddelade Sivers IMA att man ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Compound Semiconductor Technologies Global Limited (CST Global). Den initiala köpeskillingen utgörs av 27 924 998 nyemitterade aktier i Sivers IMA att erläggas på tillträdesdagen. Den initiala köpeskillingen till cirka 151 miljoner kronor. CST Global är ett privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation. Tillverkningen sker vid produktionsanläggningen i Glasgow, Skottland. Sivers IMA avser att fortsätta expandera CST Globals produktportfölj och kundbas. Förutom intressanta XPON/GPON produkter inriktade på bredband, har CST Global under senaste året utvecklat datakommunikationsprodukter som ligger i framkant för datacentermarknaden och den så kallade metro haul marknaden, vilka bygger på 100 Gbps optiska laserprodukter. Oreviderade siffor visar att både CST Global och Sivers IMA under första kvartalet 2017 levererat stark tillväxt på intäktssidan. CST Globals preliminära siffor visar på en tillväxt jämfört med föregående år på 47 procent och Sivers IMAs preliminära siffor visar på en nettotillväxt på 45 procent för samma period, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Den starka tillväxten – som dock ej skett under lönsamhet – är en bidragande orsak till behov av extra finansiering. Styrelsen för Sivers IMA har identifierat behov av att tillföra den nya koncernen rörelsekapital och kapital avsett för investeringar för att möta en ökad efterfrågan och för att stödja målet att uppnå tillväxt under lönsamhet. Pengarna kommer att bland annat att användas för öka CST Globals produktionskapacitet och till färdigställandet av Sivers IMA:s WiGig och PtP chip för volymproduktion, i kombination med investeringar i produktutveckling inom framförallt 5G.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2