Annons
Annons
Annons
Annons
© stevanovicigor dreamstime.com Elektronikproduktion | 28 april 2017

Fortsatt positiv trend för Beijer Electronics

Vd Per Samuelsson säger att bolaget forsätter att följa den utstakade planen att nå målet om en årlig tillväxt om sju procent och ett rörelseresultat på tio procent under den senare delen av 2018.

För det första kvartalet 2017 såg Beijer Electronics Group sin orderingång öka med 20 procent till 318 miljoner kronor från 265 miljoner kronor för jämförelseperioden. – Beijer Electronics Group visade en fortsatt positiv trend under det första kvartalet 2017. Verksamheten förbättrades successivt under kvartalet vilket resulterade i ett planenligt utfall för perioden som helhet, säger vd Per Samuelsson i delårsrapporten. Nettoomsättningen ökade med tre procent till 290,2 miljoner kronor från 280,5 miljoner kronor för samma period i fjol. Rörelseresultatet uppgick till 2,5 miljoner kronor, jämfört med -55,5 miljoner kronor under det första kvartalet 2016 – värt att notera är att resultatet 2016 har belastats med engångskostnader om 50 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landade på -3,8 miljoner kronor – upp från -41,9 miljoner kronor under jämförelseperioden. – Vi följer den utstakade planen för att nå våra mål om en årlig tillväxt på sju procent samt ett rörelseresultat på tio procent under senare delen av 2018. Glädjande var den starka orderingången. Med smärre både positiva och negativa avvikelser utvecklades omsättning och resultat i allt väsentligt i enlighet med de interna förväntningarna. Omsättningen steg något och det underliggande rörelseresultatet förbättrades jämfört med motsvarande kvartal i fjol, fortsätter Per Samuelsson. Med finansårets första kvartal bakom sig ligger Beijer Electronics Groups tidigare bedömning om utsikterna för helåret 2017 kvar. Koncernen bedöms kunna visa såväl högre omsättning som ett bättre underliggande rörelseresultat jämfört 2016.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2