Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© anton andronov dreamstime.com Teknik | 03 maj 2017

Eltel avvecklar olönsam verksamhet

Eltels har fattat beslut om att avveckla den olönsamma verksamheten för krafttransmissionsprojekt utanför Europa.

Verksamheten har drivits inom en separat enhet i Eltel, kallad Power Transmission International. Kostnaden för att avveckla verksamheten uppskattas till cirka 40 miljoner euro, varav merparten förväntas inträffa under 2017 och återstående del under 2018. Beslutet betyder att Eltel kommer att färdigställa pågående kundprojekt men inte påbörja några nya. Som en konsekvens av beslutet förväntas Eltel ha lämnat den afrikanska marknaden och avvecklat samtliga delar inom Power Transmission International under det första halvåret 2019. ”Beslutet om avveckling fattas mot bakgrund av vår ambition att kraftigt minska risknivån i verksamheten och fokusera på mer stabila marknader, där Eltels kärnkompetens återfinns. Under 2016 redovisade Power Transmission International en operativt EBITA förlust om 24,1 miljoner euro och en goodwillnedskrivning om 55 miljoner euro gjordes som en följd av historiskt felaktig redovisning och lägre framtida tillväxtförväntningar. Den negativa resultatutvecklingen fortsatte under det första kvartalet 2017,” kommenterar koncernchef Håkan Kirstein. En möjlig försäljning av Power Transmission International är inte särskilt trolig enligt bolaget – och samtidigt vill man inte öka risken i verksamheten genom att ta in nya uppdrag. Därför är en avveckling det bästa långsiktiga alternativet för Eltel, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2