Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© everythingpossible dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 maj 2017

Swereas digitaliseringsprojekt ska lyfta svensk industri

Material som kommunicerar och AI i industriprocesser – det är två av de teman som behandlas i sex nya projekt som fått pengar av Vinnova för att ta fram nya tekniker och metoder för att digitalisera svensk industri.

Industrin ska bli smartare genom ökad digitalisering – och med 22 miljoner till sex projekt ska industriföretag och forskningsinstitut tillsammans bana väg för framtida konkurrenskraft för svenskbaserad industri. Swerea har under lång tid byggt upp forskning och kunskap kring automatisering och digitalisering för tillämpning i industrin och kommer att deltar i fyra och leder tre av projekten. Smarta gjutgods Projektet ska leverera nya robusta och kostnadseffektiva sensorer som är integrerade i gjutgods och ett tillhörande sensorsystem. På så sätt kan helt ny funktionalitet adderas och det ger konstruktörer och produktdesigners ytterligare en dimension att arbeta med. Till exempel underlättas övervakning av komponenter i utsatta och svårtillgängliga miljöer. I projektet deltar RISE Acreo, SKF och Husqvarna. − Konceptet lämpar sig för serieproduktion och är en innovation som utvecklar värdet och affärsmodellen för metallkomponenter. Innovationen har gjorts möjlig genom samverkan över forskningsområden och nära dialog med industrin, säger forskaren Raul Carlsson vid Swerea SWECAST. Unika koncept med hjälp av AI Artificiell intelligens siktar på att ge oss framtidens nya produktkoncept. Forskare på Swerea IVF och Chalmers samt företagen Kongsberg Automotive och Autotube Group ska tillsammans utveckla en miljö där digitala verktyg kan generera nya koncept för optimerade lösningar. − Projektet är en ny väg att ta fram unika koncept för produkter. Vi kommer att ta fram en metodik som inte finns i industrin idag. Vår viktigaste utmaning är att bygga vidare på forskningsresultat och föra dem till praktisk användning i industrins produktutvecklingsprocesser, säger Mikael Ström forskare vid Swerea IVF. Automatiserad design av produktionsutrustning Vi ser mer och fler av så kallade collaborative robots (Co-Bots) och snart blir robotarna mer än maskiner – de blir våra kollegor. Automatiserade processer kan göra produktionen effektivare, men vissa moment måste fortfarande utföras av människor. Tillsammans med Linköpings universitet, ABB, Volvo PV, Etac Supply Center, Strömsholmen och XPerdi ska Swerea utforma en designprocess som automatiskt genererar både effektiva och säkra produktionsceller. − Att kunna automatisera allt fler verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt blir allt viktigare. Projektet avser flytta fram gränserna för hur mycket av beredningsprocessen för digital produktionsteknik som kan automatiseras, säger Sten Grahn, forskare vid Swerea IVF. Uppkoppling och tillståndsmätning Haverier och underhållsarbete är mycket kostsamt. Genom att kombinera additiv tillverkning med fiberoptiska sensorer och visualisering av tillståndsdata, siktar forskarna på att förbättra arbetet med förebyggande åtgärder och underhåll. Projektdeltagare är Swerea IVF, Carpenter Power Products, Brogren Industries, Uddeholms, Gestamp Hardtech, RISE Acreo, Siemens industrial turbomachinery, XMReality och Proximion. − Kombinationen av fiberoptiska nät, additiv tillverkning, "augmented reality" och digitalisering möjliggör tillståndsmätning på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Målet med projektet är att ta fram två additivt tillverkade demonstratorermed integrerade fiberoptiska sensorer som i uppkopplat läge åskådliggör mätningar, säger Seyed Hosseini, forskare vid Swerea IVF. Satsningen på projekten är kopplad till regeringens strategiska samverkansprogram för uppkopplad industri och nya material och ingår i ett regeringsuppdrag för digitalisering av industrin. Syftet är att bädda för en svensk industri i framkant.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2