Annons
Annons
Annons
Annons
© fingerprint Komponenter | 04 maj 2017

Det gick inte som planerat för Fingerprint

Intäkterna under det första kvartalet landade på 685,9 miljoner kronor, vilket är en kraftig minskning om 54 procent från 1 491,2 miljoner under samma period i fjol.

Bruttomarginalen uppgick till 41 procent, ner från 49 procent under jämförelseperioden. Rörelseresultatet slutade på 70,8 miljoner kronor, även där en minskning från året innan då bolaget rapporterade ett rörelseresultat på 618,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 10 procent under kvartalet, jämfört med 41 procent för första kvartalet 2016. – För närvarande har vi en utmaning med överlager i värdekedjan i kombination med en hårdnande konkurrens vilket som väntat påverkat våra leveranser och intäkter negativt. Detta har resulterat i ett svagt men lönsamt första kvartal, säger vd Christian Fredrikson i kvartalsrapporten. Christian Fredrikson menar att den lageruppbyggnad i värdekedjan som nu påverkar bolagets intäkter är en konsekvens av att flera av Fingerprints större OEM-kunder har haft högre säljmål än de har lyckats förverkliga – med överproduktion och lageruppbyggnad som följd. – Jag har fått många frågor kring vår visibilitet den senaste tiden. Jag kan konstatera att visibiliteten är mycket god när det gäller vilka kommande smartphone-lanseringar som våra sensorer kommer att finnas med i. Vi har däremot begränsad kunskap kring vilka försäljningsvolymer dessa smartphones sedan kommer att generera, vilket är det som driver våra intäkter, säger Fredrikson. Fingerprint menar dock att problematiken med överlager hos partners och kunder är ett kortsiktigt problem och att dessa lagernivåer kommer att normaliseras under andra kvartalet. Men för att säkerställa god lönsamhet ser bolaget över sina kostnader och verksamheten i stort, allt för att satsar resurserna på rätt områden. – Rekrytering av spetskompetens kommer att fortsätta men den kommer att göras mera selektivt. Efter ett par år av mycket kraftig tillväxt finns det anledning att konsolidera verksamheten och passa på att se över och anpassa processer och arbetssätt, säger Christian Fredrikson i kvartalsrapporten.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-2