Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© hanza Elektronikproduktion | 10 maj 2017

Hanza: ’Vi ser en god organisk tillväxt’

Kontraktstillverkaren Hanza – som befinner sig i slutskedet av accelerationsprogrammet Frontrunner, där bolaget organiserar verksamhetens fabriker till fem tillverkningskluster – såg sig nettoomsättning öka till 350 miljoner kronor under årets första kvartal.

Nettoomsättningen uppgick till 350,0 miljoner kronor under det första kvartalet 2017, upp från 338,6 miljoner kronor under jämförelseperioden, meddelar bolaget i sin kvartalsrapport ”Det är tydligt att produktbolag behöver nya tillverkningslösningar. Vi ser en god organisk tillväxt och har tecknat flera viktiga tillverkningsavtal under kvartalet. Även arbetet med kassaflödet har varit framgångsrikt och vi har minskat vår skuldsättning betydligt, trots fabriksomställningar och nya volymer. På ett år har vår nettoskuld minskat med nära en tredjedel, från 251 MSEK till 175 MSEK,” kommenterar vd Erik Stenfors. Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena under det första kvartalet uppgick till 9,2 miljoner kronor, en minskning från 14,5 miljoner kronor för samma period i fjol. Koncernens rörelseresultat under kvartalet uppgick till 8,4 miljoner kronor, ner från 12,5 miljoner under jämförelseperioden – rörelseresultatet belastas med -4,2 miljoner kronor kopplade till Frontrunnerprogrammet (2,3 miljoner kronor under samma period i fjol). Resultatet efter skatt landade till slut på 3,3 miljoner kronor, vilket är en minskning från de 5,4 miljoner kronor som bolaget rapporterade under samma period förra året. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,1 miljoner kronor, upp från 5,7 miljoner kronor för första kvartalet 2016. ”De aktiviteter vi genomförde inom Elektroniksegmentet år 2015 har gett en bra resultateffekt från och med år 2016. Idag har vi en branschledande marginal inom elektroniken om 7,8 %. Motsvarande aktiviteter inom Mekaniksegmentet är nu i sin avslutande fas, varför marginalen ökar även där. Sammanlagt redovisar vi en resultatförbättring i kvartalet om 9,4 MSEK jämfört med kvartal 4, 2016,” säger Erik Stenfors i rapporten. ”Vi fick en oväntad utmaning med vår tunnplåtsfabrik i Vasa, Finland, som är under omvandling till ett logistikcenter. I början av 2017 kunde vi inte teckna ett nytt, anpassat hyresavtal, varför vi försatte vårt dotterbolag i rekonstruktion. Nya förhandlingar med hyresvärden ledde dock fram till ett avtal och rekonstruktionen bedöms därför fastställas inom kort. Förseningen förde dock med sig svårigheter för mekaniksegmentet under kvartalet,” avslutar Erik Stenfors.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1