Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Högskolan i Gävle Teknik | 11 maj 2017

När fabriken bir smart

– Vi står nu inför den fjärde industriella revolutionen med smarta fabriker där både produkter och maskiner är uppkopplade och kommunicerar, säger Camilla Niss, forskare vid Högskolan i Gävle.

För personer som jobbar inom industrin är konceptet inte direkt främmande, men nästa steg i utvecklingen är kort och gott, Internet of Things, då allt från produkter, system och verktygen kopplar upp – och samman. Vi ser fler och fler IoT-tillämpningar där ute, och de berör i stort sett allt – vi pratar om intelligenta hus, smarta energisystem, ja sätt ordet smart framför något och det kommer säkerligen finnas en IoT-tillämpning för det. Camilla Niss förklarar att digitaliseringen också antas fundamentalt förändra tillverkningsindustrin, eftersom både produkter och maskiner blir uppkopplade och kommunicerar. Leverantörer blir nyckelspelare Ett forskarlag vid Högskolan ska nu undersöka hur den ökade digitaliseringen påverkar olika industriella leverantörer och deras förmåga att bidra till innovation hos industriföretag, skriver Högskolan i Gävle i ett pressmeddelande. – När företagen ska utveckla sina produkter eller processer, till exempel utveckla en ny bil eller förbättra sin produktionslina, så tar de mer och mer hjälp av kunskap som finns utanför den egna organisationen. Detta kallas då för öppen innovation. Då kan kunder, leverantörer och till och med konkurrenter bidra med sin kunskap till den nya innovationen, menar Camilla Niss. Eftersom öppen innovation blir allt vanligare så blir det väldigt viktigt att leverantörerna kan bidra till innovationsprocessen, fortsätter pressmeddelandet. – Det finns mycket lite forskning som tar ett leverantörsperspektiv. Vi ska titta på vilka organisatoriska och tekniska förmågor som krävs hos leverantörerna för att kunna bidra till företags innovation. Camilla tror att digitaliseringsgraden kommer att höjas kraftigt och att det är viktigt att vi i Sverige satsar inom utbildning, forskning och näringsliv för att kunna nyttja den här nya teknologin och att vi är på tå. – Hela världen satsar på digitalisering och detta är ett projekt där vi konkret kan bidra genom att utveckla kunskap så att företag kan bli konkurrenskraftiga, säger Camilla Niss. Forskare vid CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) vid Högskolan i Gävle har nu blivit tilldelade 2,96 miljoner kronor av Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning. Projektledare är universitetslektor Camilla Niss och hon ska tillsammans med sina kollegor docent Robin von Haartman och professor Lars Bengtsson undersöka hur ökad digitalisering och öppnare innovationsprocesser kan påverka olika industriella leverantörers förmåga att bidra till innovation hos industriföretag.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1