Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Arbetsmiljöverket Teknik | 16 maj 2017

48 brandolyckor orsakade av hoverboards – säljstop för 10 av 13

Arbetsmiljöverket har kontrollerat hoverboards genom oanmälda besök hos åtta stora butikskedjor i Stockholmsområdet. Av 13 granskade hoverboards var det 10 som inte uppfyllde kraven på bruksanvisning, CE-märkning och EG-försäkran.

Arbetsmiljöverket meddelar att man i en särskild satsning för att stoppa farliga produkter har genomfört oanmälda butikskontroller för att inspektera om hoverboards ute på marknaden uppfyller de formella kraven gällande hälsa och säkerhet. Om brister upptäckts ställs krav mot tillverkaren, importören eller distributören. – De krav och frågor som vi ställer borde varje förälder eller tonåring som tänker köpa en hoverboard också ställa till butiken. Vi har nu förbjudit butikskedjorna att sälja produkterna som inte uppfyller kraven, säger Monica Torgrip, enhetschef för Teknik på Arbetsmiljöverket. 48 brandolyckor orsakade av hoverboards Hoverboards – vilket mer eller mindre är en elektrisk balansbräda – är en relativt ny produkt som på senare tid orsakat en mängd olyckor. Mellan juli 2016 och april 2017 har 48 kända bränder rapporterats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som för statistik över brandolyckorna. De inträffade olyckor har främst orsakats av hoverboards som varit på laddning. Förutom att en del produkter har tekniska brister uppfyller de heller inte formella krav som att produkten ska vara CE-märkt, ha en bruksanvisning på svenska och försäkran om att produkten överensstämmer med angivet innehåll. – Att uppfylla de formella kraven är grundläggande för att säkerställa konsumenternas hälsa och säkerhet, men det är också viktigt ur konkurrenssynpunkt. Det ska inte gå att få konkurrensfördelar genom att tumma på reglerna och därmed utsätta konsumenter för farliga produkter, säger Monica Torgrip.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2