Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© inission - Fr. v. Hans Linnarson & Fredrik Berghel Elektronikproduktion | 16 maj 2017

Inission: ’Vi stolta över periodens resultat’

Inission rivstartar året och ökar på alla punkter – värt att nämna är dock att intäkter och kostnader under kvartal ett 2017 är betydligt högre än jämförelse perioden på grund av förvärven som skedde 2016.

Från och med kvartal två 2016 ingår de förvärvade bolagen Inission Borås, Inission Malmö och Inission SKEAB delvis i resultaträkningen vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir betydligt högre i kvartal ett 2017 jämfört med kvartal ett föregående år. Nettoomsättningen ökade kraftigt främst på grund av förvärven och landade på 187 miljoner kronor, ett ganska stort hopp från fjolårets 69 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 8,8 miljoner kronor, upp från 4,9 miljoner kronor under samma kvartal föregående år. Resultat efter finansiella poster landade till slut på 7,8 miljoner kronor, en ökning från 4,9 miljoner kronor under jämförelseperioden. – Med hänsyn till extra kostnader för ett flertal förbättringsprojekt är vi stolta över periodens resultat. Stor efterfrågan av våra tjänster har resulterat i både hög fakturering liksom högt kapacitetsytnyttjande i våra fabriker. Några av förbättringsprojekten hittar vi i Borås, Malmö och Stockholm. På Inission Borås startades den 6 mars det nya ERP-systemet upp vilket gick enligt förväntan bra. Fysiskt är vår verksamhet i Sösdala nu helt inflyttad i Inission Malmö och i Stockholm pågår flytten av Inission Triabs och Inission SKEABs verksamheter till de nya lokalerna i Järfälla, säger koncernchef Fredrik Berghel i delårsrapporten. Incap Oyj inte längre ingår i koncernens balansräkning. Totalt värde av materiella anläggningstillgångar uppgår efter första kvartalet till 6,27 miljoner kronor (jämfört med 3,14 miljoner för första kvartalet 2016). Under perioden har investeringar för 944’000 kronor skett.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2