Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© designersart dreamstime.com Analys | 22 maj 2017

2016 bra år för sensorer och ställdon

Den globala försäljningen av sensorer och ställdon slog nytt rekord 2016 och även framtiden ser ljus ut i IC Insights senaste marknadsrapport och det är föga överraskande fordonsindustrin, kroppsnära elektronik och tillämpningar inom IoT som driver på marknaden.

Efter flera års intensiv prispress började marknaden för halvledarsensorer och ställdon lossna 2016 inom flera av de största produktkategorierna - såsom acceleratorer och rotationsgivare (yaw-sensors), magnetfältsgivare och ställdon - med dubbelsiffriga försäljningsökningar under året, enligt marknadsundersökningsföretaget IC Insights nya 2017 års O-S-D rapport: A Market Analysis and Forecast for Optoelectronics, Sensors/Actuators, and Discretes. Enligt IC Insights rapport ökade den globala försäljningen av sensorer med 14 procent 2016 till rekordhöga 7,3 miljarder dollar. Något som överträffade det tidigare rekordet för 2015 på 6,4 miljarder dollar, då intäkterna ökade med 3,7 procent. Försäljningen av ställdon steg med 19 procent 2016 till 4,5 miljarder dollar, upp från föregående rekordet på 3,8 miljarder dollar 2015. När det gäller de kommande åren spår IC Insights att den totala sensorförsäljningen mätt i årlig tillväxttakt (CAGR) kommer uppgå till 7,5 procent de kommande fem åren och uppgå till 10,5 miljarder dollar år 2021. Motsvarande siffra för ställdon spås bli 8,4 procent och nå nästan 6,8 miljarder dollar för samma tidsram. Figur 1 visar den relativa marknadsstorleken för de fem huvudproduktkategorierna inom sensor/ställdonssegmentet, tillsammans med de prognostiserade femåriga tillväxttalen för prognosperioden 2016 - 2021. Marknaden för sensorer och ställdon avslutade 2016 en fyra år lång priserosion och gynnades av stark enhetstillväxt. Sensorernas och ställdonens genomsnittliga försäljningspris (ASP) minskade med 0,9 procent 2016, vilket kan jämföras med ett årligt genomsnitt på -9,3 procent under de fyra föregående åren (2012 - 2015), enligt IC Insights nya O-S-D-rapport. Alla sensorproduktkategorier och det stora ställdonssegmentet registrerade en tvåsiffrig försäljningstillväxt under 2016. Det var första gången på fem år som en försäljningsökning registrerades inom alla sensor/ställdonskategorierna. Detta delvis på grund av en minskad priserodering men också på en fortsatt stark efterfrågan globalt. Leveranserna av sensorer och ställdon ökade med 17 procent 2016 till rekordhöga 20,3 miljarder enheter, upp från 17,4 miljarder 2015, då volymerna också ökade med 17 procent. Under 2016 skedde an stark försäljningsåterhämtning inom accelerations/rotationsgivare (+15%), magnetfältsensorer och elektroniska kompasschips (+18%) och de diverse andra sensorkategorier (+20%). Försäljningsökningen stärktes även för tryckgivare, inklusive MEMS-mikrofonchips (+10%) och ställdon (+19%). I den nya O-S-D-rapporten spår IC Insights att försäljningen av accelerations- och rotationssensorer (Yaw-sensors) växer med 9 procent år 2017 till cirka 3,0 miljarder dollar, Magnetfältsensorer (och kompasschips) stiger med 8 procent till nästan 2,0 miljarder dollar och trycksensorer ökar med 8 procent till 2,7 miljarder dollar i år. Försäljningen av ställdon beräknas öka med 8 procent år 2017 till cirka 4,9 miljarder dollar. Omkring 82 procent av sensor/ställdonsmarknadens intäkter under 2016 kom från halvledare som byggts med MEMS-teknik, såsom tryckgivare, mikrofonchips, accelerations/rotationssensorer och ställdon som använder MEMS-byggda omvandlarstrukturer för ett sortiment av enheter, inklusive munstycken till bläckstråleskrivare, mikrofluidikchips, mikrospeglar och ytvågsfilter för RF-signaler. MEMS-byggda produkter utgjorde 48 procent av de totala leveranserna av sensorer och ställdon, vilket motsvarar runt 9,8 miljarder enheter 2016. Försäljningen av MEMS-baserade produkter steg med 15,4 procent år 2016 till rekordhöga 9,7 miljarder dollar, efter en ökning med 5,1 procent 2015 och 5,8 procent 2014. under 2017 beräknas försäljningen av MEMS-baserade sensorer och ställdon öka med 7,9 procent till 10,5 miljarder dollar och växa med en årlig tillväxt (CAGR) på 8,0 procent under perioden 2016 - 2021 till 14,3 miljarder dollar. ------ Bilder: © IC Insights
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1