Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kristian Pohl © Regeringskansliet Teknik | 22 maj 2017

Nationell satsning på elektriska fordon

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg träffat företrädare från fordonsindustrin, universitet och Göteborgs stad för att diskutera insatser för en stärkt fordonsindustri.

Ett resultat av mötet är att Research Institutes of Sweden (RISE) får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en gemensam forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras tillsammans. Mikael Damberg har träffat företrädare från CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen, samt Chalmers, Uppsala universitet, Linköpings universitet, RISE, Swedish Electromobility Center och Göteborgs stad, för att diskutera en gemensam forskningssatsning som ska göra Sverige världsledande inom elektromobilitet. Syftet med satsningen är att alla parter ska bidra till en gemensam kraftsamling för att stärka forskning och utveckling inom området. Som de flesta redan vet så pågår det en omvandling inom fordonsindustrin där vi flyttar oss närmare och närmare en omvandling till elektrifierad mobilitet – och fordonstillverkare världen över jobbar för att vara först ute med den nya tekniken. Och tittar vi på Sverige så har vi en lång historia som en stark bilbyggarnation. Det som händer nu ’r att det skall tas ett förslag fram där syftet är att de stora fordonstillverkarna, akademien och det offentliga samutnyttjar kompetens och forskningsresurser. Det syftar till att ge goda förutsättningar att fortsätta vara en av världens främsta bilbyggnarnationer även i framtiden. Samtalen har lett till att RISE får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny nationell forskningsmiljö ska kunna se ut och finansieras.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1