Annons
Annons
Annons
Annons
© aydindurdu dreamstime.com Elektronikproduktion | 26 maj 2017

Lite mer om avtalet mellan Impact Coatings och Optorun

Som tidigate rapporterat ha Impact Coatings har tecknat ett distributionsavtal med Optorun Co., Ltd. Det svenska företag har ny publicerat mer detajerade uppgifter gällande avtalet.

Avtalet inkluderar ett försäljningsåtagande från Optorun att initialt sälja 10 beläggningssystem över 12-24 månader, till ett uppskattat värde för Impact Coatings av 50-60 miljoner kronor. Optorun har redan flera företag som är intresserade av Impact Coatings produkter. Dessa kommer i första hand att bearbetas, men även ett mer långsiktigt försäljningsarbete påbörjas. Det är små och kostnadseffektiva beläggningssystem som passar för produktionsintegration som efterfrågas av kunderna. Som en del av samarbetet ska Impact Coatings ta fram marknadsmaterial till Optorun gällande beläggningssystemen InlineCoater och PlastiCoater, samt beläggningar för reflektorer och dekorativa komponenter till fordonsindustrin och på medicinska applikationer. Impact Coatings kommer under sommaren att utbilda Optoruns försäljningspersonal och även delta och stödja Optorun i förhandlingar med kunderna. Både Impact Coatings agent i Japan och försäljningspersonal från Sverige kommer att delta i försäljningsarbetet.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2