Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Lund University Teknik | 29 maj 2017

Låter mobilen avslöja strålning

Vid olyckor eller terrordåd där radioaktiva ämnen misstänks vara inblandade kan det vara svårt att klargöra ifall människor i omgivningen utsatts för strålning.

Men enligt en avhandling vid Lunds universitet går det att analysera mobiltelefoner eller andra kroppsnära föremål och få viktig information om strålningsexponeringen. visar en ny avhandling från Lunds universitet. Dessvärre inträffar det då och då olyckor som innebär att omgivningen utsätts för joniserande strålning. Kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Fukushima är två av de mest kända exemplen. Många fruktar också att det kan komma terrordåd där till exempel smutsiga bomber används. – Det är en stor fördel att snabbt kunna avgöra ifall någon utsatts för strålning. Vid en olycka i ett kärnkraftverk känner många oro, medan det kanske endast är ett mindre antal som utsatts för skadliga strålningsnivåer, säger Therése Geber-Bergstrand, sjukhusfysiker vid Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet. Tillsammans med sina kolleger undersökte hon därför ett antal kroppsnära föremål eller material med potential att ge information om huruvida bäraren utsatts för strålning. Bland det som undersöktes fanns: mobiltelefoner, tänder och tandlagningar, och torkmedel (finns t.ex. i små kuvert i nya portföljer och väskor) Enligt avhandlingen visade flera av materialen mycket lovande egenskaper, inte minst mobiltelefoner. Mobiler innehåller motstånd tillverkade av aluminiumoxid som kan ge information om strålningen i ända upp till sex år efter exponeringstillfället. Vid analysen plockas mobilen isär och motståndet undersöks därefter med en ljuskänslig mätmetod, optiskt stimulerad luminescens (OSL). – Mobiltelefonerna gav mycket lovande resultat. Även om det behövs ytterligare studier kan mobilerna användas redan nu. Vi har ett avtal med Strålsäkerhetsmyndigheten om att vid behov analysera ett antal mobiler i vårt beredskapslaboratorium, säger Therése Geber-Bergstrand. Analyser av mobiler och de andra testade föremålen kan enligt Lunds universitet också ske i stor skala och relativt snabbt. Ett provsvar kan bli möjligt att erhålla inom en eller två timmar, jämfört med en medicinsk personundersökning där provsvaren kan dröja upp till ett par dygn. Enligt Therése Geber-Bergstrand kan en inledande koll av mobilen därför vara ett värdefullt hjälpmedel för att avgöra vilka personer som behöver gå vidare till mer tids- och resurskrävande provtagningar. I sin avhandling har hon även vidareutvecklat forskargruppens tidigare resultat kring användning av bordssalt som en billig och effektiv indikator på joniserande strålning. Hennes resultat bekräftar saltets fördelar. Vid en stor olycka med radioaktiva ämnen skulle det därför kunna vara ett alternativ att förse delar av räddningspersonalen med särskilda saltkapslar som ett effektivt och billigare alternativ till dosimetrar.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1