Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Högskolan Väst Teknik | 07 juni 2017

Högskolan Väst får stöd till forskning om produktionsteknik

KK-stiftelsen har utsett Högskolan Väst till KK-miljö med inriktning på forskning inom produktionsteknik och industriellt arbetsintegrerat lärande. Stodet gäller under tio år och verksamheten kommer bedrivas i nära samarbete med näringslivet.

KK-miljön är döpt till Primus och har som mål är att bli en internationellt erkänd och nationellt väletablerad forskningsmiljö inom produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande. Primus skall också bidra till industriell hållbar utveckling och tillväxt. – Högskolan Väst är redan starka nationellt inom båda dessa områden, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. De har lyckats bygga upp en miljö med framgångsrik profilerad forskning, tillstånd att examinera på forskarutbildningsnivå och har en välrenommerad företagsforskarskola, de har i högsta grad relevanta utbildningar på avancerad nivå i nära samarbete med näringslivet, och har enligt högskolan fått ett internationellt genomslag inom produktionsteknik. KK-miljö Primus kommer att adressera nationellt viktiga industriella behov – Satsningen innebär mer forskning på Högskolan Väst, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst. Det innebär också att vi med ökad kraft kan knyta samman den tekniska forskningen och forskningen om lärande och skapa ökad flexibilitet och större integration av tillverkningsprocesser i produkt- och produktionsutveckling. Det ger oss en unik möjlighet till spetsforskning. I KK-miljön kommer 17 forskare inom Industriellt arbetsintegrerat lärande att ingå, med fokus på IT, arbetslivets digitalisering och nya kompetenskrav inom industrin. Det kan handla om villkor för interaktion människa-robot, simulering och hantering av produktionssystem, och metoder som stödjer kompetensutveckling och nyttiggörande. KK-miljöprogrammet, som är KK-stiftelsens enskilt största satsning, möjliggör för lärosäten i KK-stiftelsens målgrupp att under en 10-årsperiod utveckla internationellt framstående profilerade miljöer för kunskaps- och kompetensutveckling. Sedan tidigare finns fyra KK-miljöer:
  1. Mittuniversitetet: TIE, Transforming the Industrial Ecosystem.
  2. Högskolan i Halmstad: Forskning för Innovation med inriktning på hälsoinnovation och ”smarta städer”.
  3. Högskolan i Skövde: INFINIT. Digitalisering av näringslivet. Forsknings-specialiseringar inom Systembiologi, Informationsteknologi och Virtuella system.
  4. Jönköping University: SPARK. Kunskapsintensiv produktframtagning med forskargrupper inom material och tillverkning, industriell produktion, produktutveckling, informationsteknik, bebyggd miljö och ortopedteknik.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1