Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© filipefrazao84 dreamstime.com_ Teknik | 13 juni 2017

Även Aqeri Holding AB kan gå i konkurrs

Dotterbolaget Aqeri AB är det enda rörelsedrivande bolaget i koncernen. Aqeri Holding AB har ingen rörelse eller intäkter och bolagets väsentliga tillgång är aktierna i dotterbolaget.

Aqeri Holding AB har en skuld till Aqeri AB, och hur denna skuld kommer att hanteras av konkursförvaltaren är avgörande för huruvida Aqeri Holding AB också kommer försättas i konkurs, det framgår av ett pressmeddelande. Man meddelar även att ett beslut från styrelsen kommer tas omgående när beslut från konkursförvaltaren inkommit. Konkursförvaltarens och styrelsens beslut rörande Aqeri Holding AB beräknas komma under de närmaste dagarna. Konkursansökan rörande dotterbolaget Aqeri AB lämnades in till Solna Tingsrätt under gårdagen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2