Annons
Annons
Annons
Annons
© Surgical Science Elektronikproduktion | 15 juni 2017

Surgical Science till börsen

Svenska medtech bolaget, Surgical Science, som utvecklar VR simulatorer för titthålskirurgisk och endoskopisk träning, har godkänts för listning på Nasdaq First North med första handelsdag den 19 juni 2017.

Inför listningen genomförde bolaget en nyemission om 70 miljoner kronor – och intresset för bolaget får sägas ha varit stort. Intresset att delta i emissionen var stort och emission tecknades till cirka 176 procent vilket också tillförde bolaget omkring 1’700 nya aktieägare. Emissionen var riktat till allmänheten och institutionella investerare och otalt uppgick intresset i Erbjudandet till 123 miljoner kronor, varav 49 miljoner kronor avser teckningsåtaganden. Emissionen tecknades som sagt till omkring 176 procent och tillför bolaget 70 miljoner kronor före konvertering av utestående aktieägarlån och emissionskostnader. – Vi är mycket glada över det stora intresset för Surgical Science och vi välkomnar alla nya aktieägare. Genom kapitalet från Erbjudandet får vi möjlighet att genomföra vår tillväxtplan med målsättningen att etablera Surgical Science som ett snabbväxande och lönsamt bolag inom medicinsk simulering. Genom Erbjudandet stärks vår ägarbild där vi dels tillförs två välrenommerade institutionella investerare och dels uppnår en bra spridning i aktien, säger Gisli Hennermark, vd för Surgical Science.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2