Annons
Annons
Annons
Annons
© mailthepic dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 juni 2017

TC Connect AB förvärvar verksamhet för 1,3 miljoner

Säkerhetsföretaget TC Connect AB förvärvar verksamheten som bedrivs inom RA Kommunikationsteknik AB (RAKOM) i ett inkråmsförvärv.

RAKOM specialiserar sig på kommunikation och radioteknik i Sverige och uppköpet är en del i TC Connects strategi att förvärva kompletterande verksamheter med fokus på säkerhet- och kommunikationslösningar. RAKOM projekterar, installerar och driftsätter tekniska lösningar för tal- och datakommunikation. Bolagets kunder består av driftkritisk verksamhet i Sverige, som räddningstjänst, landsting och gruva. RAKOM har varit verksamma sedan 2018 och är verksamt i västra Mellansverige. Köpeskillingen uppgår till 1,26 miljoner kronor (inklusive 0,2 miljoner kronor i rörelsekapital) och finansieras med kontanta medel. Tillträde sker den 1 juli 2017. RAKOM är idag en underleverantör till TC Connect och en integration av verksamheten i TC Connect Sweden AB förväntas leda till kostnadssynergier samt ökade intäkter från service, installation och försäljning av produkter och lösningar. ”Förvärvet och integrationen av RAKOM är mycket positiv för TC Connects fortsatta utveckling i Sverige. RAKOM passar väl in i utvecklingen av vår kärnaffär och stärker vårt kunderbjudande, vår leverans- och serviceorganisation. Dessutom kompletterar de vår kundstock med nya intressanta kunder. Tillsammans kommer vi att ytterligare stärka vår ställning på den svenska marknaden för säker kommunikation”, säger Ulf Carlzon, vd, TC Connect.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2