Komponenter | 30 augusti 2002

Ny instrumentförstärkare från Analog

Analog Devices presenterar en instrumentförstärkare som garanterar minsta CMR på 80 dB vid frekvenser upp till 10 kHz.
Störsignaler från omgivningen, som intilliggande strömkällor, deras matningsledningar, industriell utrustning, motorer mm, kan påverka avsedd signalbehandling. Common Mode Rejection (CMR) är ett mått på en förstärkares förmåga att filtrera bort dessa oönskade störningar - som påverkar båda kanalerna i samma utsträckning - samtidigt som den differentiella nyttosignalen förstärks. Analog Devices nya instrumentförstärkare AD8225 garanterar en minsta CMR på 80 dB vid frekvenser upp till 10 kHz. Detta breda område tillåter AD8225 att samla in differentiella signaler på låg nivå, i närvaro av starka störningar, även vid låga matningsspänningar.

AD8225 har 900 kHz bandbredd, slew rate på 5-V/ms (min) och CMR på 80 dB (min) vid 10 kHz. Härtill kommer en DC-precision, inkluderande en CMR på 86 dB CMR (min), en förstärkningsdrift på max 5-ppm/grad C, max 150 mV ingångsoffset, max 2 mV/grad C offsetdrift och max 1,2 nA ingångsbias.

Förutom tillämpningar i industriella miljöer, där svåra elektriska störningar kan förekomma, kräver medicinska tillämpningar högre CMR-värden. Detta kan gälla högprecisa apparater som EKG-utrustning, andningsmonitorer, portabel defibrillatorutrustning, pacemakerövervakning, livsteckenövervakare och kirurgisk hjälputrustning. Förmågan hos AD8225 att skilja nyttosignaler från brus gör kretsen lämplig för flyg- och rymdtillämpningar, och för mätbryggor i instrumenteringstillämpningar, signalbehandling och 4 till 20 mA-omvandlare.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-2