Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© aydindurdu dreamstime.com Teknik | 29 juni 2017

Ökat resursutnyttjande - dämpad ordertillväxt

Efter den starka inledningen tidigare i år har utnyttjandet av produktionskapacit och efterfrågan på arbetskraft ökat på bred front under andra kvartalet, skriver Teknikföretagen.

Ordertillväxten har däremot på flera håll mattats av efter den kraftiga uppgången under början av året. Detta visar Teknikföretagens nya konjunkturbarometer för årets andra kvartal. – Konjunkturläget har fortsatt att förbättrats under andra kvartalet, men ordertillväxten indikerar att styrkan i uppgången sammantaget kan komma att mattas av något framöver säger Anders Rune, chefekonom, i ett pressmeddelande. – Bilindustrin visar på en mer dämpad ordertillväxt och det påverkar många leverantörsföretag. Med hänvisning till bland annat pågående modellbyten är dämpningen förhoppningsvis mer tillfällig, men på likartat sätt som för dämpningen för leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin blir det med tiden svårt upprätthålla en fortsatt hög ökningstakt. Maskinindustrin med sina leverantörer som släpat efter i uppgången visar å andra sidan fler tecken på en tilltagande tillväxten så slutsatsen är att vi bör kunna se fram emot en fortsatt förbättrad konjunktur om än inte i lika snabb takt avslutar Anders Rune.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-2