Annons
Annons
Annons
Annons
© Northvolt Elektronikproduktion | 04 juli 2017

Västerås och Skellefteå i duell om Northvolts batterifabrik

Deet svenska batteriföretaget tar nu nästa steg i etableringen jättefabriken. Northvolt meddelar nu att bolaget ringat in Skellefteå kommun och Västerås kommun som slutdestination för fabriken.

Efter vårens diskussioner med åtta svenska och två finska kommuner har Northvolt fattat beslut om att inleda samråd för nyetablering i Västerås och Skellefteå. Valet att gå vidare med två orter samtidigt har mycket med den ambitiösa tidsplanen att göra, där förutsättningarna att få ett skyndsamt miljötillstånd är centralt för att tidtabellen ska hållas. Enligt ett pressmeddelande från bolaget har både Skellefteå och Västerås har mycket goda förutsättningar att kunna leverera på de fysiska parametrar som är grundläggande för etableringen vad gäller tillgång till mark, energi och goda logistiska förbindelser. Andra faktorer som vägts in är bland annat möjligheterna att attrahera kvalificerad arbetskraft, lokala förutsättningar för att skapa ett kluster av batterikompetens och engagemang från lokala beslutsfattare och näringsliv. Sammantaget gör Northvolt bedömningen att Västerås och Skellefteå är de två orter som är bäst lämpade för fabriksetableringen. ”Efter en djuplodande analys av tio mycket intressanta alternativ för Northvolts första fabrik har vi efter en samlad bedömning landat i att det finns bäst förutsättningar i dessa två orter. Elektrifiering och lagring av förnybar energi är nyckeln till ett koldioxid-neutralt samhälle och vi har mötts av ett fantastiskt engagemang i vår dialog med lokala företrädare i både Skellefteå och Västerås”, säger Peter Carlsson, vd, Northvolt. Northvolts planerade byggprojekt och verksamhet medför krav på miljöprövning och därtill tillkommer en särskild process för bygglov. Samrådsprocessen inleds under hösten och är en viktig del i tillståndsansökan. Under samrådsprocessen analyseras miljökonsekvenser och eventuella risker kopplade till nyetableringen. ”Vi håller ett väldigt högt tempo, men det är en nödvändighet för att vi ska kunna ta en ledande roll på den europeiska marknaden och kunna möta en växande efterfrågan på batterier. Förutsättningarna för att få till stånd en noggrann, professionell och skyndsam miljöprövning är avgörande. Därför går vi vidare med parallella samrådsprocesser med två orter”, säger Peter Carlsson. ----- Bild: © Northvolt/SWECO
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2