Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 september 2002

Song avnoteras från Nasdaq

Song Networks meddelar avnotering från Nasdaq samt överträdelse av lånevillkor för kupongräntebetalning med förfall 1 augusti 2002.

Song Networks Holding AB meddelar att den frivilliga avnoteringen av Företagets ADR från Nasdaq International Market effektuerades från och med torsdagen den 29 augusti 2002 Song Networks tog beslutet att avnotera företaget från Nasdaq då nuvarande ägarbild och marknadssituation inte motiverar kostnaderna relaterade till noteringen. Song Networks avser fortsatt att vara noterat på Stockholmsbörsen. Song Networks meddelade vidare att det helägda dotterbolaget Song Networks N.V. inte betalade kupongränta den 30 augusti 2002 för obligationslån om MEUR 175 med ränta 12 3/8% med slutförfallodag 2008, vilken ursprungligen förföll den 1 augusti. Den 30 augusti 2002 var sista dag för fullgörande av räntebetalning för att undanröja att den inställda betalningen betraktas som en överträdelse av lånevillkoren, vilket medför en potentiellt accelererad återbetalningstakt avseende obligationslånen. Verksamheten i Song Networks i övrigt berörs inte. Song Networks förväntar sig att kunna fullfölja rekonstruktionen, genomföra en extra bolagsstämma samt Akkoord-processen i Nederländerna innan slutet av oktober.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2