Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 03 september 2002

Kraftig tillväxt för Sectra

Sectra redovisar ökad orderingång, omsättning och resultat första kvartalet verksamhetsåret 2002/2003. Orderingången ökade med 13% till 105,9 Mkr (93,8) och omsättningen ökade 183% till 142,0 Mkr (50,2).

Resultatet före skatt steg till 19,8 Mkr (2,1), vilket innebär en vinstmarginal på 14 %. Vinsten per aktie ökade till 0,43 kr (0,05). Den positiva utvecklingen av omsättning och resultat under perioden, som traditionellt brukar vara företagets svagaste kvartal, förklaras främst av att Sectra har slutfört ett antal installationer av digitala röntgensystem. Bland annat har det omfattande digitaliseringsprojektet för BildDiagnostiskt Centrum vid Södersjukhuset i Stockholm invigts, förklarar Sectras koncernchef och vd Jan-Olof Brüer. Vi har även haft en tidigareläggning av några delleveranser i pågående projekt som förstärker siffrorna. Försäljningen inom företagets huvudområden medicinskt IT och avlyssningssäker kommunikation fortsätter att gå bra.. Sectra erhöll under första kvartalet flera beställningar på företagets digitala röntgensystem både i Sverige och utomlands. Bland annat tecknades avtal om digitalisering av röntgenverksamheten vid landstinget i Västmanland. Sectra har, efter kvartalets utgång, också tagit ett viktigt steg in på den privata sjukvårdsmarknaden genom ett avtal med Medicinsk Röntgen AB, Sveriges största privata vårdgivare inom radiologi.
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2