Annons
Annons
© Note Elektronikproduktion | 03 augusti 2017

Notes försäljning ökade med 9% under andra kvartalet

Under första halvåret nådde kontrakstillverkaren Note en försäljning om 585,5 miljoner kronor. Påverkan av valutakurser var begränsad, och rensat från avyttringen av den norska verksamheten (under andra kvartalet i fjol) var försäljningstillväxten 8 procent.

"Det är glädjande att våra marknadsansträngningar börjar visa resultat – under Q2 ökade försäljningen i våra enheter med 12%. Vi vinner fortsatt nya kunders förtroende och nya spännande projekt till vår redan starka kundbas. Vårt nyligen annonserade samarbete med innovationsföretaget myFC, samt flera pågående projekt inom området Internet of Things, erbjuder goda tillväxtmöjligheter för oss. Tillväxten kombinerat med kostnadsreduktioner gör att vi fortsätter att stärka vår lönsamhet. Under andra kvartalet förbättrades vår rörelsemarginal med 1,1 procentenheter till 6,6%. Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden – vår balansräkning är en av de starkaste i branschen med en soliditet om drygt 46%", säger Per Ovrén, vd och koncernchef. Finansiell utveckling april-juni
 • Försäljningen ökade med 9 procent till 308,4 (282,4) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 12 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 20,3 (15,4) MSEK.
 • Rörelsemarginalen stärktes med 1,1 procentenheter till 6,6 procent (5,5%).
 • Resultat efter finansnetto ökade till 19,3 (13,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade till 11,6 (11,0) MSEK, vilket motsvarar 0,40 (0,38) SEK/aktie. Av detta utgjordes -0,14 (-) SEK/aktie av nedskrivning av utländsk uppskjuten skatt.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1,3 (4,1) MSEK, vilket motsvarar 0,05 (0,14) SEK/aktie.
Finansiell utveckling januari-juni
 • Försäljningen ökade med 4 procent till 585,5 (561,5) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 8 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 50,7 (29,6) MSEK, justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet förbättrades rörelseresultatet till 35,0 (29,6) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (5,3%), justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet stärktes rörelsemarginalen med 0,7 procentenheter till 6,0 procent (5,3%) MSEK.
 • Resultat efter finansnetto ökade till 48,4 (26,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade till 38,5 (21,2) MSEK, vilket motsvarar 1,33 (0,73) SEK/aktie.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 79,1 (31,2) MSEK, vilket motsvarar 2,74 (1,08) SEK/aktie.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1