Annons
Annons
Annons
Annons
© Jonas Karlsson Teknik | 07 augusti 2017

Ny USB PD-standard klarar upp till 100 W


Nu finns det en ny standard för strömförsörjning via USB-gränssnittet. Konceptet USB Power Delivery (USB PD) har blivit ett populärt gränssnitt för att både strömförsörja och ladda olika typer av enheter.USB DP-standarden är döpt till IEC 62680-1-2 rev. 3.0 V.1.0 respektive SS-EN 62680-1-2 och organisationen SEK Svensk Elstandard erbjuder nu alla att utan kostnader ladda hem en prewiev som innehåller förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning från organisationens funktion SEK Shop. Dokumentet är döpt till: Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) – Del 1-2: Gemensamma komponenter – Specifikation för strömförsörjning (USB PD).

 Med IEC 62680-1-2 är det inte bara möjligt att öka strömstyrkan, den kan också användas för att styra att flyta strömmen i ena eller andra riktningen. Det är också möjligt att begränsa strömstyrkan så att en enhet inte drar mer ström än vad som krävs för en given tillämpning.

 Utrustningar med USB PD som ansluts till varandra fungerar först enligt den vanliga USB-standarden, för att sedan förhandla enligt USB PD-standarden och bestämma vilken som ska leverera ström och vilken som ska ta emot och hur mycket. Rollerna kan sedan växla om enheterna tycker att det behövs. Det öppnar också för att styra enheter i ett lokalt nät så att det sammanlagda effektuttaget hålls nere.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1