Annons
Annons
Annons
Annons
© jirsak dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 augusti 2017

Örebroforskare utvecklar robotteknik i samarbete med regionföretag

Forskarna ska i samarbete med företag i regionen undersöka utvecklingsmöjligheter inom artificiell intelligens, AI, och autonoma system för en mängd olika industriella tillämpningar, för att ge företagen möjlighet att testa prototyper.

– Vår region har idag alla förutsättningar att ta i bruk nya teknologiska lösningar, vi har en smart specialisering inom autonoma system och inte minst en stark forskning vid Örebro universitet. Nu ska vi nyttiggöra denna forskning i samverkan med företagen, säger Amy Loutfi, professor och projektkoordinator. Projektet, Autonomous Intelligent Systems for Enterprise and Exploration, AIMEE, är treårigt och har beviljats 13 miljoner kronor, varav hälften av EU:s regionala fond. Projektet innefattar tester i stor skala av robotik och AI-lösningar i verkliga miljöer, men syftar även till att bidra till kunskapsspridning i hela regionen. – En ny generation av teknologier, som artificiell intelligens, robotar, virtuell verklighet och simulering kommer att kunna tillämpas inom bland annat tillverkningsindustri och gruvindustri och förändra dessa så att de bli mer konkurrenskraftiga och bidrar till en hållbar utveckling, säger Amy Loutfi. Projektet ska i regionen bygga ett antal så kallade demonstratorer, fysiska plattformar utrustade med både den maskinvara och mjukvara som krävs för att testa ny lösningar inom robotik, artificiell intelligens, och automation. – Detta samarbetsprojekt mellan Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park och regionen kommer på sikt att det leda till en strukturförändring och stärka regionens position inom AI och autonoma system, säger Kjell Fagerström, vd för Alfred Nobel Science park. Projektet finansieras till hälften av EU:s regionala fond, och till den andra hälften av bland andra Region Örebro län, Tillväxtverket och Karlskoga Kommun.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2