Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© senzime Elektronikproduktion | 09 augusti 2017

Senzime erhåller amerikanskt patent

Svenska medtechbolaget Senzime, har beviljats ett amerikanskt patent gällande bolagets engångselektroder – TetraSens – som är en del i systemet TetraGraph.

Över 70 miljoner patienter genomgår årligen kirurgi där man använder både narkos och muskelrelaxerande läkemedel och forskning har visat att över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer om objektiv patientövervakning saknas, skriver bolaget i ett pressmeddelande. TetraGraph är ett system som utvecklats för att bidra till färre postoperativa komplikationer med en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning. Systemet göt det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation – Senzime utvecklar produkter för att minska andelen komplikationer i samband med operationer, öka patientsäkerheten och bidra till lägre vårdkostnader. Det beviljade patentet för TetraSens stärker vår konkurrenskraft och är ett bevis på vår innovationskraft. Senzime står inför en bred marknadsintroduktion och vi ser fram emot en fortsatt händelserik utveckling under 2017, säger Senzimes vd Lena Söderström i pressmeddelandet.
Tidigare under sommaren erhöll Senzime ISO 13485-certifiering (en standard och kvalitetsstyrningssystem för medicintekniska produkter).
Annons
Annons
2022-10-05 12:09 V20.8.44-1