Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ra2studio dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 augusti 2017

Sivers IMA i tekniksamarbete med UofG

Sivers IMA Holdings helägda dotterbolag CST Global har tecknat ett samarbetsavtal med University of Glasgow om installation och drift av en utrustning för kemisk ångdeponering i företagets egna lokaler i Storbritannien.

Enligt Sivers IMA Holding är CST Global Storbritanniens ledande oberoende halvledarsmedja för III-V opto-elektronik. Utrustningen kommer att användas för metallorganisk kemisk ångdeponering (MOCVD) vid smedjans egen anläggning. University of Glasgow (UofG) kommer att äga utrustningen och CST Global kommer att ansvara för installation och drift. Användnings- och driftskostnader kommer att delas. – Den här MOCVD-maskinen underlättar forskningsprojekt i avancerade halvledarmaterial och enheter, både inom elektronik och fotonik. Det är allt viktigare för framgångsrik fotonikforskning att överväga behoven för volymproduktion. Vårt samarbete visar på en väg för forskningsprojekt att nå kommersiellt lönsamma volymer och utnyttja CST Globals världsomspännande kundbas, säger CST Globals vd Neil Martin. Avtalet innebär också att maskinen kan användas av CST Global själva när det inte pågår några forskningsprojekt. ­– Vårt avtal med University of Glasgow innebär också att vi kan använda MOCVD-maskinen för att tillhandahålla epitaxial "överväxt"-tjänster till kunder när den inte används för forskningsprojekt. Det ger oss en intern process internt och inom vår kontroll, vilket minskar vår produktionskostnadsbas och förbättrar leveranstiderna. – Den här typen av gemensamma akademiska och kommersiella partnerskap är nya inom fotonikindustrin och ger ett lägre riskalternativ till konventionella kommersialiseringsvägar. Dessutom får eleverna möjlighet att få erfarenhet av att arbeta i en kommersiell miljö, att lära sig intilliggande tekniker samt möta och spendera tid med vårt expertteam. CST Global får i och med partnerskapet också tillgång till en potentiell och specialiserad rekryteringspool.
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1