Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© clavister Elektronikproduktion | 15 augusti 2017

Ökad efterfrågan på Clavisters virtuella lösningar

Clavister meddelar i sin Q2 2017 rapport ett starkt kommersiellt intresse för bolagets virtuella säkerhetslösning, med ett antal ordrar under rapport-perioden.

En mindre ny order för virtuell säkerhet har erhållits från en icke namngiven datacentersaktör. Något som bolaget ser som en viktig milstolpe för då ordern visar att lösningen är relevant även för det starkt växande datacenter-segmentet. Vidare har Clavister har fått ett uppdrag av Nokia att utveckla stöd för integration med Nuage Networks SDN/NFV-orkestreringsprodukt. Integrationen har blivit certifierad och möjliggör en sömlös hantering av lösningen i ett storskaligt virtualiserat telekomnätverk. Man meddelar även att relationen med Canon IT Solutions är stark, och den uppskattade försäljningsutvecklingen för den japanska marknaden kvarstår oförändrad. En order på cirka 1,6 miljoner kronor erhölls i juni. Ytterligare ordrar förväntas under andra halvan av 2017. I rena siffror såg kvartalet ut enligt följande. Intäkterna under kvartalet uppgick till 21,4 miljoner kronor en ökning med 23 procent (17,4 miljoner kronor) jämfört med andra kvartalet 2016. Bruttoresultatet landade på 17,0 miljoner kronor, upp hela 56 procent från 10,9 miljoner kronor under jämförelse perioden. Bruttomarginalen uppgick till 80 procent, jämfört med 63 procent. Resultatet efter skatt visar dock fortfarande på röda siffror; -19,2 miljoner kronor under årets andra kvartal, jämfört med -22,9 miljoner kronor för Q2 2016.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1