Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bellemedia dreamstime.com Analys | 17 augusti 2017

Brist på arbetskraft hotar tillväxten

Rekordmånga svenska underleverantörer vill nyanställa. Det finns dock ett problem; det saknas arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som presenteras av Svensk Industriförening Sinf.

– Det är faktiskt så illa att bristen på utbildad arbetskraft hotar industrins tillväxt. Att 92 procent upplever någon typ av högkonjunktur är naturligtvis glädjande, men vi måste kunna förvalta den, säger Anders Ekdahl vd Svensk Industriförening Sinf i ett pressmeddelande. Enligt underleverantörsbarometern så råder full fart i såväl försäljning som produktion hos svenska underleverantörer. Två av tre underleverantörer – 64 procent – ökar omsättningen och 58 procent förväntar fortsatt ökad orderingång under innevarande kvartal. Därtill upplever 92 procent att det är någon typ av högkonjunktur. Men det är här som problemet blir tydligt. Även om konjunkturen är fortsatt stark, är det bristen på utbildad arbetskraft som bekymrar. Men trots detta är det rekordmånga underleverantörer som planerar att anställa, men det har aldrig varit så stor brist på utbildad arbetskraft som nu, går det att läsa i pressmeddelandet. – Nu lider industrin av ett utbildningssystem som inte levererat på många år. Bristen på utbildad arbetskraft hotar industrins tillväxtmöjligheter. Så säger var fjärde underleverantör. Visst går det att automatisera mer, men vi kan inte utvecklas utan kvalificerad kompetens, säger Anders Ekdahl. Anders efterlyser mer innovativa och praktiska lösningar för att skapa fler medarbetare. En uppgift som han menar att politikerna hittills gått bet på. Den återkommande frågan om bristande tillgång på utbildad arbetskraft anges nu som ett direkt hot mot underleverantörernas tillväxt. På frågan om vilka de största hindren för företagets tillväxt är, toppar tillgång till kompetent personal, vilket 24 procent svarat. Bara på ett år har andelen företag som anger att det är problem med att hitta kompetenta medarbetare ökat från 42 procent till 58 procent. Konjunkturmässigt ser det bra ut för underleverantörerna. 92 procent anger att de befinner sig i någon typ av högkonjunktur. Nära vart fjärde företag planerar att anställa och bara 1 procent att säga upp personal, den lägsta andelen på 10 år.
I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1’200 medlemsföretag.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1