Annons
Annons
© RISE Teknik | 18 augusti 2017

Kickstart Digitalisering får mer pengar

Nu skall 1'000 små och medelstora industriföretag få hjälp att komma igång eller vidare med sin digitala transformation. Projektet "Kickstart digitalisering" har fått utökade medel från Tillväxtverket för att kunna sprida konceptet till fler företag och branscher och på så sätt stärka svensk industri.

Med målet att stärka svensk industris konkurrenskraft initierade Teknikföretagen och IF Metall tillsammans med Rise ett pilotprojekt under 2016 i syfte att nå ut till cirka 100 små och medelstora företag, som ofta har begränsade resurser att arbeta med digitalisering. Piloten finansierades av Tillväxtverket. Ambitionen var att svenska teknikföretag skulle klara den digitala transformationen snabbare och bättre än övriga länder, med förbättrad hållbarhet och produktivitet och nya affärer som resultat. Rise utvecklade konceptet Kickstart Digitalisering med en serie workshops som underlättar den digitala övergången. Piloten blev lyckosam och nyligen beviljade Tillväxtverket ytterligare medel för att skala upp "Kickstart Digitalisering" till att nå minst 1 000 små och medelstora företag under en 18-månadersperiod med start i höst. – Det handlar om att få så många industriföretag som möjligt och framför allt små och medelstora företag att förstå vad digitalisering är och vilka möjligheter den kan ge dem när det gäller interna effektiviseringar och intäktsskapande aktiviteter som nya produkter och affärsmodeller, säger Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg. Enligt Rise är den största utmaningen för många företag att kunna sortera vilka behov av förbättringar som man ska titta på utifrån ett digitaliseringsperspektiv: Var börjar man? Och hur ska man tänka? Detta får företaget hjälp med genom att delta i "Kickstart Digitalisering". – Vi har ett uppdrag att stärka näringslivet, säger Pia Sandvik, vd för Rise. Med Kickstart Digitalisering vill vi inspirera företagen att se de digitala möjligheterna och dela med oss av vår kunskap och erfarenhet för att sänka trösklarna att komma igång. Konceptet fungerar på så sätt att företag delar erfarenheter och idéer kring digitalisering under en workshopsserie på tre tillfällen och hemläxa däremellan landar i några konkreta digitaliseringsaktiviteter som de tänker arbeta med. Företagen identifierar även behov av externt stöd i olika form. Det finns också tillgång till ett nationellt nätverk som är mycket värdefullt för det fortsatta arbetet. Projektet drivs av Teknikföretagen i nära samarbete med IF Metall och Rise och genomförs tillsammans med nationella och regionala partners, Swerea IVF, Industriella utvecklingscentra (IUC) och Swedish Incubators & Science Parks (SISP).
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2