Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© lavitreiu dreamstime.com Elektronikproduktion | 21 augusti 2017

Lexplore siktar på UK och USA

Forskarna bakom det nystartade svenska företaget Lexplore har genom användningen av eyetracking och maskininlärning utvecklat en metod för att tidigt upptäcka dyslexi.

Den nya metoden ska identifiera elever som lider risk för dyslexi tidigare än vad som görs idag. Företagets produkt lanserades i Sverige 2016 och nu har bolaget siktet inställt på USA och Storbritannien. Metodiken som har utvecklats av forskarna Mattias Nilsson Benfatto och Gustaf Öqvist Seimyr vid Marianne Bernadotte Centrum på Karolinska Institutet erbjuder ett enkelt sätt att testa läsförmågan hos stora grupper av elever, för att tidigt upptäcka vilka barn som ligger i riskzonen så att de kan få stöd i ett tidigt skede. En metod som gjorts möjlig av att tekniker såsom eyetracking och maskininlärning utvecklats snabbt de senaste åren. Med hjälp av ögonrörelseinspelningar vid läsning kan en datamodell urskilja de elever som har läs- och skrivsvårigheter från de som inte har det. Det data som samlas in kan dessutom aggregeras till översikter för skolledare på olika nivåer, som därmed får helt nya möjligheter för översikt, uppföljning och resursfördelning. – Tidigt stöd är helt avgörande när det handlar om läs- och skrivsvårigheter, det är alla överens om. Det är helt enkelt lättare för yngre elever att utveckla sin läsförmåga än äldre. Och ju senare man får hjälp, desto mer har man kommit efter i undervisningen, säger Mattias Nilsson Benfatto. Enligt forskarna diagnosticeras barn i Sverige med dyslexi i genomsnitt i 13-årsåldern. – Det är alldeles för sent, menar Gustaf Öqvist Seimyr. För elever som får hjälp först då, är det svårt att hinna ikapp sina jämnåriga kamrater. Att ha svårt för att läsa och skriva, utan att veta vad det beror på, tär också på självkänslan och sänker motivationen att studera. – I grunden är det en rättvisefråga. Alla barn med läs- och skrivsvårigheter har rätt till stöd. Tyvärr är det många barn som av olika skäl faller mellan stolarna, vilket orsakar stort lidande. Min förhoppning är att vår metod ska leda till att alla barn, oavsett bakgrund, får hjälp i tid. Lansering i USA efter sommaren I höst lanserar Lexplore sin produkt på marknaden i USA. Likaså finns Storbritannien med i de närliggande planerna. – USA är en stor marknad med en ökande medvetenhet kring problemen med dyslexi. Många aktörer verkar ha insett att man både kan hjälpa elever och spara pengar genom att sätta in tidiga insatser för att förebygga läs- och skrivsvårigheter, säger Lexplores vd Fredrik Wetterhall. Flera pilotstudier har genomförts i USA av företaget och totalt har cirka 1500 elever screenats där. Företaget har flera lokala samarbeten och anställda i USA, även om mycket fortfarande sköts från Sverige. – Det är en spännande tid vi har framför oss i USA och Storbritannien. Men utmaningen är för oss, precis som för många andra, att rekrytera de rätta talangerna. Vi arbetar med spjutspetsteknik för att hjälpa barnen och för att kunna ligga i framkant krävs det att vi kan locka till oss de allra bästa inom utveckling och AI.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2