Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 september 2002

ElektroMekan kör "Pin-in-Paste"

ElektroMekan introducerar "Pin-in-Paste", ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell yt- och hålmontering.

Införandet av pin-in-paste (omsmältning i varmluftsugn av hålmonterade komponenter) tar bort våglödningsprocessen, manuella monteringsstationer, minimerar korthantering och materialhantering. Fördelarna med införande av pin-in-paste teknologin ger en enklare process då man endast behöver använda ytmonteringslinan för hela monteringsförfarandet. Det traditionella sättet att montera ett kretskort med både ymonterade- och hålmonterade komponeneter innebär två lödtekniker, omsmältning i ugn och våglödning. För att nå en hög kvalitetsnivå i hela processen krävs kontroll av ett stort antal steg och material hantering på flera olika platser.
Införandet kräver att man ser över komponenternas värmetålighet, stencilens design, kontroll av lodpasta och lödprofil samt kontroll av håldiametern på mönsterkortet. En ytterligare faktor för att få en säkrare och snabbare process är automationen av monteringen. Komponentbärarna, nozzlar eller gripverktyg och visionsystemet ska säkerställa en korrekt montering av komponenten. Fördelarna med införande av pin-in-paste i en monteringslina blir minskade ställtider, förbättrad linflexibilitet, färre processteg samt reducerande av mänskliga fel.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-1