Annons
Annons
Annons
Annons
© Norwegian Ministry of Defence Elektronikproduktion | 25 augusti 2017

Norge och Tyskland tecknar marinsamarbete

Försvarsministrarna i Tyskland och Norge har nu undertecknat ett avtal om ett långsiktigt samarbete som avser nya ubåtar och marina missiler. Dessutom har Kongsberg, tkMS och Atlas Elektronik etablerat ett samriskföretag som ska leverera stridsledningssystem till ubåtarna.

Det var den 3 februari 2017 som den norska regeringen beslutade om att välja Tyskland som strategisk partner för nya ubåtar. Sedan dess har partnerskapet utvidgats till att omfatta ytterligare områden. Det bilaterala samarbetet har nu formaliserats genom ett samförståndsavtal (MoU). Mötet i Tyskland den 22 augusti markerar den formella inledningen på detta samarbete. – Jag är mycket nöjd med att Norge och Tyskland har kommit överens om ett strategiskt samarbete om marinförsvarsmateriel. Avtalet är starten på ett långvarigt samarbete om nya ubåtar, marin missiler och andra försvarssystem, säger Norges försvarsminister Eriksen Søreide. – Vi kommer också att samarbeta om marin forskning och teknisk utveckling. Samarbetet stärker vår försvarsindustri och kommer att vara väldigt viktigt och fördelaktigt för våra nationer. En stor del av materielsamarbetet gäller det gemensamma projektet för nya ubåtar. Partnerskapet omfattar upphandling av identiska ubåtar och samarbete om utbildning, övningar, reservdelar, underhåll och livslängdshantering av de nya ubåtarna samt industriellt samarbete mellan den tyska och norska försvarsindustrin. – Norge och Tyskland kommer att anskaffa identiska ubåtar. Samarbetet ger oss betydande synergier och besparingar under hela ubåtens livslängd. Kongsberg, tkMS och Atlas Elektronik har etablerat ett samriskföretag som ska leverera stridsledningssystem för de tyska och norska ubåtarna. Det finns också en stor potential för ytterligare försäljning av stridsledningssystem till andra länder. Som en del av vårt avtal kommer vi också att samarbeta om vidareutveckling och upphandling av Naval Strike Missile (NSM). NSM finns i drift hos den norska marinen och Tyskland planerar ett betydande förvärv av missiler till sin marin. Det ger stora möjligheter för försvarsindustrierna i båda länderna, säger Eriksen Søreide. Det långsiktiga strategiska partnerskapet kommer enligt ministrarna att bidra till att säkra och skapa högteknologiska jobb i båda länderna. – Samarbetet kommer att skapa möjligheter för ett antal företag i Norge. Det kommer också att ha en positiv inverkan på utvecklingen av högteknologisk kompetens och för exportpotentialen för norska försvarsprodukter, säger Eriksen Søreide. Tyskland och Norge har tillsammans startat en gemensam process mot den tyska ubåtleverantören ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS). En gemensam begäran om offert utfärdades till varvet i juli.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1