Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Orbit one Elektronikproduktion | 30 augusti 2017

Allt under samma tak – Orbit ones flytt är 100 procentig

Nu finns hela verksamheten vid Orbit Ones Ronneby-enhet samlad under ett och samma tak.

Lokalerna har dessutom utökats ytterligare, tillverkaren har nämligen tagit över lediga lokaler som gränsade till de befintliga. Den nya – sammanlagda – ytan mäter nu över 12’000 kvadratmeter. På den nytillkomna ytan, som gränsar till ett renare rum, sker i huvudsak mer avancerad box build och tillverkning av medicinteknik, meddelar Orbit One i ett pressmeddelande. – Sedan köpet av Flex i Ronneby har vi under en övergångsperiod haft två lokaler. Nu är dock allt samlat på ett ställe i de nya moderna lokalerna. Det har redan förbättrat vår produktion och vi kan skapa effektivare flöden i våra tillverkningsprocesser. Det har även skapat flera synergieffekter, bland annat genom att vi bättre kan optimera användningen av befintlig maskinpark, säger Director Manufacturing Ulf Karlsson. – Vad gäller teknik och utrustning är det vårt affärsmannaskap som styr. Vi har en stor och bred maskinpark, men det är marknaden som styr. Vi lyssnar noga på marknadens behov och anpassar oss därefter. Vad behövs för att lösa kundernas behov? Vilka krav ställer kunderna? Utifrån detta anpassar vi oss och finner lösningar som ger bästa effektivitet genom hela värdekedjan, fortsätter Ulf Karlsson. En positiv effekt av det hela är att man nu kan ta på sig större och mer komplexa projekt, menar Ulf Karlsson. Detta har redan märkts av i allt fler förfrågningar. – Samtidigt kan vi fortsätta att serva våra mindre kunder lika bra och de kan dessutom dra nytta av vår allt större kapacitet, avslutar Ulf Karlsson.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2