Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saniphoto dreamstime.com
Teknik |

Nytt projekt för solel i lantbruket

Hur kan ett nätkopplat energilager som installeras på en mjölkgård ge värde för dess användare? Denna frågeställning är utgångspunkten för pilotprojektet, som bygger på en tidigare studie där Vattenfall tillsammans med Rise undersökt potentialen för solenergi inom det svenska lantbruket.

Enligt forskningsinstitutet Rise har sveriges lantbrukare de teoretiska möjligheterna att producera ansenliga mängder solenergi, men bara en bråkdel av potentialen nyttjas i realiteten. Med hjälp av nätkopplade batterier kan förutsättningarna stärkas och mer förnybar energi tas tillvara på lantbruken. Vattenfall och forskningsinstitutet Rise ska nu i samverkan med lantbrukarna på en KRAV-gård i Hälsingland undersöka möjligheterna med nätkopplade batterier i lantbruk. – Idag nyttjas bara en bråkdel av potentialen för solel inom lantbruket, men med bland annat ny och billigare lagringsteknik tror vi att en betydligt större andel solel kan produceras med solceller på tak och mark på gårdarna. Intresset för självförsörjning ökar men den ekonomiska aspekten är avgörande för många lantbrukare och en investering måste gå att räkna hem, säger Niklas Bergman på LRF. Hittills har utbyggnaden av solel inom lantbruket inte tagit fart på grund av ekonomiska, men även tekniska begränsningar så som svaga elnät på landsbygden och på grund av djuretiska krav som minskar möjligheten till flexibilitet i elanvändningen. I det sammanhanget skulle batterier kunna hjälpa till att stärka systemet och ge plats för ytterligare förnybar energi på landets lantbruk, menar Rice. Mervärden med batterisystem – Vattenfall och RISE vill genom pilotimplementeringen i Hälsingland bygga förståelse för hur ett batterisystem implementeras och styrs för att påvisa mervärden, inte bara utifrån tekniska mätningar, utan i nära dialog och samverkan med lantbrukarna på gården. Det stämmer helt överens med vår vision att hjälpa kunderna att hitta klimatsmarta lösningar för både egen elproduktion och elförsörjning, säger Magnus Berg vid Vattenfalls enhet för Forskning och Utveckling. På tekniksidan går utvecklingen fort bland annat pådriven av en växande elbilsmarknad och sortimentet av nätkopplade batterier blir större med snabbt fallande priser. Det är en liknande trend som sedan länge gällt solceller. – Visioner om fler batterier för samhällsnytta och ökad andel förnybar elproduktion är bra, och vägen dit underlättas om värden för användaren också är tydliga. Reducerade effekttoppar och eventuell möjlighet att sänka sina säkringsnivåer kan ge lägre elpriser. Den egenproducerade solelen kan lagras för att användas lokalt vid senare tillfälle. Nyttor som i slutändan kan ge positiv effekt på verksamheten, säger Ola Pettersson vid Rise. Ett års systemtest och studie Vattenfall kommer att under hösten att implementera ett 30 kWh-batteri med en styrplattform. Systemet kommer att under ett års tid att testas och utvärderas i relation till olika styrfunktioner, vilket bland annat innefattar effekttoppsreducering och optimering av egenförbrukning av solel. Energimyndigheten finansierar en socio-teknisk forskningsstudie knuten till pilotprojektet, inom vilken både systemet och lantbrukarna på gården kommer att följas i vardagen. Studien ska kartlägga drivkrafter och hinder bland en större grupp lantbrukare för att spegla den upplevda och förväntade nytta som möjligheten att idag installera ett nätkopplat batteri faktiskt kan medföra. En ökad förståelse och kunskap som ska stötta leverantörer av system och tjänster att utforma sina produkter till att kunna bemöta eller förhålla sig till sina kunders förväntningar. Projektet pågår under 2017-2018 och delfinansieras av Energimyndigheten. Projektet tar hjälp av en referensgrupp med representanter från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), AgroVäst, Solar Region Skåne och Kraftsamling Smarta Elnät. Under våren 2018 kommer även ett Öppet hus att arrangeras på pilotgården i Hälsingland.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-07 23:13 V22.1.2-1