Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ROMO Wind Embedded | 05 september 2017

ROMO Wind på väg mot nästa generations iSpin med hjälp av Prevas

ROMO Wind, som levererar sensorsystemet iSpin, har med Prevas hjälp ökat på innovationstakten och håller nu på att lansera fjärde generationen av iSpin på den internationella marknaden.

Prevas är utvecklingspartner till ROMO Wind som använder en ny metod för att mäta den vind som träffar ett vindkraftverk. Tekniken, som bygger på år av forskning och utveckling, syftar till att bespara ägare av vindkraftverk pengar när den används, det framgår av ett pressmeddelande. – iSpin mäter vinden exakt där det är mest logiskt – längst fram på vindkraftverket, där vinden träffar först. Det ger en mycket mer exakt mätning av väderförhållandena än vad som normalt är fallet. Traditionellt är v indmätare placerade längst bak på nacellen (turbinhuset), vilket gör att mätningen störs av den turbulens som vingarna genererar. Då har vinden redan trasats sönder och det som mäts är historia. Det är som att lukta på ett vin efter att ha druckit det, säger Mark Hvilsted, Head of Products & Technology, ROMO Wind. Med iSpins mätmetod kan man säkerställa att vindkraftverken inte förlorar produktivitet och ägarna av vindkraftverken får djupare insikter i vindförhållandena genom att alla viktiga vindparametrar mäts samtidigt. Mark Hvilsted förklarar att på ungefär hälften av de vindkraftverk som bolaget har precisionsmätt upptäcker man att vindkraftverket inte är rätt placerat i förhållande till vinden. Han säger att man sett nya moderna vindkraftverk med girningsfel (De flesta vindkraftverk har girningsfel) på upp till 17 grader. – Det är synd, för det betyder att ägaren inte alls får ut rätt produktion ur vindförhållandena och går miste om stora belopp i uteblivna intäkter. Om ett vindkraftverk står bara sex grader fel mot vinden, går ägaren av kraftverket miste om en procent av sin årsproduktion. Vår målsättning är att hjälpa ägare av vindkraftverk (exempelvis elbolag) att utvinna maximal energi ur vinden och dessutom undvika kostsamma driftavbrott, säger Mark Hvilsted. Prevas roll var att i samarbete med ROMO Wind utveckla en program- och maskinvarulösning och att genomföra mätningar och tester för att säkerställa att man lever upp till kraven – både från ROMO Wind och enligt lagstiftningen. Prevas var även med och bidrog med sin expertis under godkännandefasen fram till certifiering och CE-märkning. Prevas har dessutom spelat en central roll vid utvecklingen av huset till produkten. Lösningen baseras på Prevas Industrial Linux (PIL) – en industriell plattform som syftar till att sänka utvecklingskostnader.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1