Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© jirsak dreamstime.com Teknik | 06 september 2017

Smarta textilier ska hjälpa dövblinda

Ett plagg som kan agera som ett kommunikativt gränssnitt för dövblinda. Det kommer bli resultatet av ett EU-projekt som är tänkt att starta i februari. Högskolan i Borås koordinerar projektet som innefattar lärosäten och företag från sju olika länder.

Dövblinda är en grupp i samhället som är beroende av andra människor, som familjemedlemmar och assistenter, för att förnimma omvärlden. Nu ska forskare inom EU-projektet ”Suitceyes” ta fram en prototyp av smarta textilier som kan ge dövblinda nya kommunikationsmöjligheter. – Med hjälp av sensorer och andra teknologier ska plagget ta in information om det som händer runt omkring personen. Det ska möjliggöra språklig kommunikation och det kommer också att möjliggöra inlärning samt tillföra något roligt för bäraren, säger Nasrine Olson, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan inom Biblioteks- och informationsvetenskap och projektkoordinator. Tanken är att plagget överför informationen till bäraren genom ett haptiskt språk, alltså ett språk genom beröring och rörelser, och kan till exempel tala om för bäraren om någon tittar på honom/henne eller var bollen vederbörande tappade befinner sig i rummet. – Smarta textilier är perfekt att använda när vi ska utveckla gränssnittet då vår kropp ständigt är i kontakt med textilier. Det är i stort sett bara i duschen den inte är det, säger Nils-Krister Persson, docent och forskningsledare inom Smart Textiles, vid Högskolan i Borås. Nu pågår kontraktsskrivning mellan parterna och EU, inom ramen för forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Projektet beräknas starta i början av 2018 och kommer att pågå under tre år. Vid projektets slut hoppas man ha en prototyp som sedan kan utvecklas till en produkt av de medverkande företagen. – Vi tror att plagget sedan kan användas inom andra områden som till exempel inom elitidrott där tränaren kan övervaka idrottarens rörelser. Eller dykare eller brandmän som behöver röra sig där de har begränsad syn men också behöver ha sina händer fria, säger Nasrine Olson. Fakta ”Suitceyes” står för: Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere Parterna i projektet har ansvar för olika arbetspaket inom projektet: Högskolan i Borås är projektkoordinator och ansvarar, genom Biblioteks- och informationsvetenskap samt Smart Textiles, för utveckling av det smarta haptiska gränssnittet genom att använda smarta textilier.
  • The Information Technologies Institute, Grekland, ansvarar för ansikts- och objektsigenkänning, datafångst, översättning samt semantik.
  • Offenburg University, Tyskland, ansvarar för spelifiering och social interaktion
  • University of Leeds, Storbritannien, ansvarar för användarbehov och användarens inkludering samt användarbehovsstudier och social inkludering såväl som miljöuppfattning
  • Vrije universiteit, Nederländerna, ansvarar för haptisk psykofysik och att testa prototypen
  • Les Doigts Qui Rêvent, Frankrike, kommer att sprida resultaten
  • Harpo, Polen, ansvarar för att sprida resultaten
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2