Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ericsson Elektronikproduktion | 07 september 2017

Ericsson svarar på mediaspekulationer om kostnadsbesparingar

Nyhetsmorgonen inleddes med rapporteringen om att Ericssons chef för Europa och Latinamerika, Arun Bansal, jobbar hårt för att minska kostnaderna i affärsområdet. Nu väljer bolaget att svara på rapporteringen.

Precis som vid tidigare kommentarer från bolaget är man vag med detaljerna om vilka specifika åtgärder och enskilda länder som kommer att påverkas av sparpaketet. Nedan följer bolagets kommentar. Ericsson har vid tidigare tillfällen meddelat att en nyckelkomponent i bolagets fokuserade affärsstrategi är att minska kostnaderna och öka effektiviteten. I samband med kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017 meddelade Ericsson att bolaget i ljuset av den nuvarande marknadsutvecklingen kommer att intensifiera åtgärderna för att säkerställa att man kan nå målet att fördubbla 2016 års rörelsemarginal bortom 2018. Åtgärder ska vidtas främst gällande tjänsteleverans och gemensamma kostnader, men innefattar inte FoU. Planen är att genomföra kostnadsbesparingar om minst SEK 10 miljarder på årsbasis till mitten av 2018, varav omkring hälften hänför sig till gemensamma kostnader. Ericsson har inte kommunicerat vilka specifika enheter eller länder som kan komma att beröras. Det är för tidigt att tala om specifika åtgärder eller utesluta enskilda länder. I takt med att Ericsson genomför besparingsplanerna kommer bolaget att meddela detta samt i vilken utsträckning personal kan komma att beröras.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1