Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Jakub Jirsak Dreamstime.com Analys | 12 september 2017

Ökad orderingång – resursutnyttjandet på topp

Orderingången under årets tredje kvartal är bättre än under det andra men inte lika stark som i början av året. Resursutnyttjandet mätt som utnyttjande av befintlig produktionskapacitet och behov av personal visar nya toppnoteringar, skriver Teknikföretagen.

– Konjunkturläget har fortsatt förbättras efter sommaren och följer ett väl känt mönster där ökad orderingång följs av såväl ett ökat kapacitetsutnyttjande som ökat behov av personal. Leverantörsföretag visar en ökad ordertillväxt både på export- och hemmamarknaderna som är mer omfattande än för teknikindustrin sammantaget. När de stora internationellt verksamma företagen ökar så ökar farten hos leverantörerna säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar till företagens överlag positiva rapportering för tredje kvartalet. Det är framförallt bilindustrin och bilindustrins leverantörer som svarar för den återigen ökade orderingången. På andra områden som maskinindustri, metallvaruföretag och leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin är ordertillväxten mer dämpad. detta enligt Teknikföretagens nya konjunkturbarometer för årets tredje kvartal. – Oroande är att maskinindustrin ännu inte visat på ett mer påtagligt uppsving. Detta till skillnad från de svenska leverantörerna som har en mer positiv utveckling. Trögheten för maskinindustrin kan i första hand förklaras av att investeringstakten för maskiner i Europa fortfarande är relativt låg, avslutar Anders Rune.
Undersökningen omfattar uppgifter från 534 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 615 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent säljs på export.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2