Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 september 2002

Ny strategi för Telia Carrier

Verksamheten begränsas till grossistförsäljning med inriktning på stora kunder samt tjänster på lönsamma delar av det helägda nätet. Omfattande omstruktureringsprogram genomförs där bla halva personalstyrkan varslas.

- Den nya strategin gör det möjligt för oss att nå lönsamhet samtidigt som vi bibehåller möjligheten att ta del av den framtida marknadstillväxten, säger Telias VD och koncernchef Anders Igel. Den nya strategin gör att vi räknar med att kunna vända carrieraffären så att den blir kassasflödespositiv under 2003 - justerat för omstruktureringskostnaderna. Utvecklingen på telekommarknaden med lägre förväntad tillväxt inom bredband, förseningar av 3G-utbyggnaden och obestånd bland konkurrerande carriers har medfört en dramatisk utveckling på den internationella carriermarknaden. Turbulensen har lett till långsammare marknadstillväxt, ökad risk och lägre tillgångsvärden i branschen. På grund av denna marknadsutveckling har det varit nödvändigt att förändra strategin för Telias internationella carrierverksamhet, vilket också lett till behov av omstrukturering. Nya International Carrier kommer att kunna driva en global verksamhet med mindre än hälften av dagens personalstyrka på cirka 800 personer. Förändringen berör anställda både i och utanför Sverige. - Det är viktigt att understryka att det är våra befintliga kunders åtaganden som kommer att styra takten och omfattningen av omstruktureringen, fortsätter Anders Igel.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2